PITy 2017 program

epity1

Co to jest rezydencja podatkowa?

 

Rezydencja podatkowa decyduje o zakresie obowiązków jakie podatnik posiada względem organów skarbowych w danym państwie. W przypadku posiadania rezydencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, konieczne jest rozliczenie się z urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych ze wszystkich źródeł, niezależnie od tego czy znajdowały się one na terenie kraju, czy za granicą. Nierezydent ma obowiązek wykazać w PIT 2017 tylko te dochody, które uzyskał w Polsce, natomiast pozostałe dochody rozlicza z organem skarbowym działającym w kraju, w którym znajdowało się ich źródło.

               

Za rezydenta podatkowego uznaje się osobę, które spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej minimum 183 dni w roku,
  • posiada na terenie Rzeczypospolitej Polskiej centrum swoich interesów osobistych i/lub biznesowych.

Potwierdzeniem posiadania rezydencji podatkowej w danym państwie jest tzw. certyfikat rezydencji. Jest on wydawany przez organ skarbowy na wniosek podatnika. Osoba posiadająca polską rezydencję podatkową jest objęta w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku certyfikatów wydanych przez inne państwa.

               

Osiąganie dochodów zarówno w kraju jak i za granicą, przez osobę posiadającą polską rezydencję podatkową, mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania dochodu z zagranicy. Aby temu zapobiec, między organami podatkowymi poszczególnych państw, zawierane są umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na ich podstawie podatnik nie musi dwukrotnie opłacać podatku dochodowego, mimo że ma obowiązek wykazać dochody zagraniczne, gdy składa w polskim urzędzie skarbowym rozliczenie pit 2017.

               

Jeżeli musimy rozliczyć się z fiskusem z dochodów krajowych i zagranicznych, najlepszym sposobem na poprawne wypełnienie zeznania rocznego, jest wygenerowanie go przez program pity 2017. Będziemy mieć wtedy pewność, że poprawnie obliczyliśmy wysokość zobowiązania podatkowego.