PITy 2017 program

epity1

Czy otrzymane dywidendy trzeba wykazać w deklaracji PIT 2017?

 

                Dywidendą nazywana jest część zysku netto, którą spółka kapitałowa wypłaca poszczególnym udziałowcom lub akcjonariuszom. Decyzja o wypłacie dywidendy jest podejmowana po zakończeniu roku podatkowego i ustaleniu rocznego wyniku finansowego, uzyskanego przez daną spółkę. W większości przypadków dywidenda, wypłacana przez spółki kapitałowe, ma charakter pieniężny, może się jednak zdarzyć, że zostanie wypłacona w formie akcji.

                Sposób opodatkowania dywidend wypłacanych osobom fizycznym jest regulowany przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez osoby prawne jest regulowane przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z updof dywidendy stanowią dla podatnika przychód z kapitałów pieniężnych i nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z podatku, co oznacza, że muszą zostać wykazane w PIT 2017.

                Przypomnijmy, że od przychodów z kapitałów pieniężnych podatnik będący osobą fizyczną powinien odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy, którego wysokość wynosi 19%. Dywidendy nie powinny być sumowane z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, dlatego trzeba je wykazać w oddzielnym formularzu podatkowym – PIT-38. Deklaracje pit 2017 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania, do 30 kwietnia 2017 r.

                Osoby, które pierwszy raz otrzymały dywidendę i nie wiedzą jak poprawnie wykazać ją w zeznaniu rocznym, mogą wykorzystać do wypełnienia druku PIT-38 bezpłatny program pity 2017. W programie deklarację można wypełnić na dwa sposoby – korzystając z interaktywnego formularza podatkowego lub z kreatora zeznania PIT. Kreator na pewno przypadnie do gustu osobom, które nie mają dużego doświadczenia w rozliczaniu się z fiskusem z osiągniętych przychodów, gdyż gotowa deklaracja jest w tym przypadku generowana przez program na podstawie danych podanych przez podatnika.