PITy 2017 program

epity1

Jakie formularze PIT i załączniki dostępne są w pity 2017 program. Większość popularnych druków PIT odnajdziesz w Program PIT 2017.

 

Informatycy z myślą o wdrażaniu nowych programów, jak również modyfikowaniu tych, które można ulepszyć zmodyfikowali pit 2017 program tak, aby sprostał oczekiwaniom i wymaganiom podatników, chcących w prosty sposób wypełnić swoje deklaracje podatkowe. Dlatego też program do wypełniania pitów 2017 został tak zmieniony, aby podatnicy byli w stanie dużo łatwiej i szybciej wypełnić deklarację roczną niż zwykle. Pity 2017 program krok po kroku prowadzi podczas wypełniania druków PIT. Za pomocą tego programu można wypełnić takie deklaracje, jak PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37 oraz PIT 38, wraz z załącznikami. Warto wiedzieć, który druk PIT musimy wypełnić, w zależności od naszego źródła dochodu. Niestety nie zawsze jest to oczywiste, dlatego też program do pitów 2017 posiada specjalny kreator, który gdy rozpoczynamy wypełnianie deklaracji podatkowej zadaje pytania i w ten sposób ustala, którą deklarację podatkową mamy obowiązek wypełnić. Jest to bardzo pomocne, ponieważ nie musimy szukać informacji w Internecie o tym, który druk PIT jest nam potrzebny w zależności od tego, jakimi źródłami dochodu dysponujemy.

 

Program pity 2017 wybierze za nas druk, który naszym obowiązkiem jest wypełnić. Co więcej, do każdego PIT-u należy wypełnić odpowiedni załącznik w zależności od źródła dochodów. PIT 28, na przykład, wypełniają osoby, które rozliczają zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. Do PIT 28 zawsze trzeba wypełnić załączniki PIT 28/A oraz PIT 28/B. Są one obowiązkowe. Natomiast istnieją też inne załączniki do tego PIT-u, takie jak PIT/D i PIT/0. PIT 36 natomiast zobowiązane są wypełnić osoby, które w danym roku podatkowym same musiały obliczać zaliczki na podatek. PIT 36L przeznaczony jest dla osób, które w 2017 roku prowadziły działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowanej na zasadach podatku liniowego. Należy jednak pamiętać, że korzystając z tego druku PIT, podczas rozliczenia podatnik nie ma prawa rozliczać się łącznie z małżonkiem ani też, jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Nie może również korzystać z ulg podatkowych. Korzystając z program pit 2017 nie będzie to zbyt trudne, gdyż podpowie on nam, co możemy wybrać a czego nie, a jeśli popełnimy jakiś błąd to wskaże nam go podświetlając. Załączniki, które można wypełnić uzupełniając druk PIT 36L to przede wszystkim PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG. PIT 37 to druk, który co roku jest wypełniany przez większość podatników. Jest to druk, który wypełniają podatnicy, osiągający dochód ze stosunku pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznikami, które są dołączane do PIT 37 są przede wszystkim takie druki jak PIT 2K, PIT/D lub też PIT/0. Druk PIT-38 natomiast przeznaczony jest dla osób, które osiągają dochody kapitałowe – np. uzyskują przychody z posiadania papierów wartościowych w spółkach, które mają osobowość prawną.