PITy 2017 program

epity1

Co to jest PIT zerowy?

 

Osoba, która osiągnęła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek złożyć we właściwym terminie zeznanie roczne 2017. Podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, płacą podatek od nadwyżki dochodu ponad kwotę wolną od podatku, której wysokość wynosi 3 091 zł rocznie. Oznacza to, że jeżeli dochód nie przekroczy tej kwoty, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji również konieczne jest terminowe rozliczenie się z fiskusem. Po złożeniu poprawnie wypełnionego zeznania, urząd skarbowy będzie musiał dokonać zwrotu podatku, który został pobrany w formie zaliczek w trakcie roku podatkowego.

               

Deklaracja PIT 2017 nie musi zostać złożona, jeżeli podatnik nie osiągnął żadnego dochodu, od którego należy odprowadzić podatek. Nie oznacza to jednak, że dostarczenie do urzędu formularza wskazującego na brak jakichkolwiek dochodów nie jest możliwe. Celem składania takiego rozliczenia, jest najczęściej uzyskanie zaświadczenia o braku dochodu. Zeznanie zawierające same zera jest nazywane PITem zerowym. Po otrzymaniu tak wypełnionego formularza i zweryfikowaniu poprawności zawartych w nim informacji, urząd skarbowy jest w stanie, na wniosek podatnika, wystawić zaświadczenie o braku dochodu w danym roku. Zazwyczaj czas oczekiwania na takie zaświadczenie wynosi około tygodnia.

               

PIT zerowy można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie formularza przez Internet, na przykład korzystając z pity 2017 program, musimy pamiętać, że konieczne będzie podanie kwoty przychodu wykazanego w deklaracji za rok ubiegły. Jest to jedna z danych autoryzujących, które służą do identyfikacji podatnika w systemie. Gdy w poprzednim roku również nie uzyskaliśmy żadnych dochodów, jako przychód należy wpisać zero.