PITy 2017 program

epity1

Lokatami jednodniowymi nazywane są lokaty, w których odsetki są odprowadzane każdego dnia. Jeszcze do niedawna ten sposób pomnażania kapitału umożliwiał uniknięcie podatku dochodowego, nazywanego też podatkiem Belki. Miało to miejsce w związku z niewielką kwotą odsetek a tym samym naliczanego od nich podatku, który zgodnie z obowiązującym sposobem zaokrąglania, podlegał zaokrągleniu do zera.

               

31 marca 2013 roku weszły w życie nowe przepisy podatkowe, zgodnie z którymi podatek od lokat jednodniowych jest zaokrąglany do 1 gr, a nie jak to miało miejsce wcześniej do 1 zł. W związku z tym nie ma już możliwości uniknięcia płacenia podatku od zysków z lokaty.

               

Obowiązek poboru podatku spoczywa na banku, który pełni funkcję płatnika. Przychody z lokat są opodatkowane 19% podatkiem ryczałtowym, a podstawa, od której jest on naliczany nie jest umniejszana o koszty uzyskania przychodu.

 

Przychody uzyskane z lokaty jednodniowej nie mogą być sumowane z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych w PIT-36 lub PIT-37 druk. Ze względu na ryczałtową formę podatku, przychód z tego typu inwestycji nie musi być w ogóle uwzględniany, gdy podatnik wypełnia rozliczenie PIT 2017.

 

Mimo że podatnik nie musi samodzielnie rozliczać się z przychodów uzyskanych z lokaty jednodniowej, istnieje szereg przychodów, które należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej. Możemy wśród nich wymienić m.in. przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z działalności gospodarczej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach itd. Każdy z formularzy, który mamy obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym, możemy wypełnić w PIT za 2017 program. Za pośrednictwem tej darmowej aplikacji komputerowej, możemy też przesłać rozliczenie w formie elektronicznej.