PITy 2017 program

epity1

Czy przez PITY 2017 program można wysłać edeklarację?

 

Pity 2017 program został stworzony w celu ułatwienia podatnikom wypełniania rocznych zeznań podatkowych, wypełnione przy jego pomocy deklaracje są gotowe do wydrukowania i następnie wysłania bądź też zaniesienia do właściwego urzędu podatkowego. Ponadto program do rozliczania pitów 2017 umożliwia przesłanie wypełnionej deklaracji bezpośrednio do systemu Ministerstwa Finansów o nazwie e-Deklaracje. W artykule tym, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, wyjaśnione zostanie czym program do pitów 2017 różni się od e-Deklaracji.

 

Na początku należy odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie – czy przy pomocy program do pit 2017 może przez nas zostać wysłana e-deklaracja? – odpowiedź na nie jest twierdząca, przy pomocy pity 2017 program jest możliwe wysyłanie e-deklaracji. E-deklaracje są to deklaracje podatkowe, które mogą zostać przez podatnika przekazane urzędowi skarbowemu drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, system ten został stworzony aby ułatwić życie nie tylko podatnikom, którzy na pewno będą w stanie zaoszczędzić dzięki systemowi sporo czasu, ale także urzędom skarbowym. W przypadku programu pity 2017 również istnieje możliwość przekazania zeznania podatkowego przez Internet co sprawia, że podatnik nie musi go doręczać w jeden z tradycyjnych sposobów (poczta, osobiście).

 

Warto dodać, że wysyłanie formularzy pit w formie elektronicznej jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy platformy Ministerstwa Finansów, dzieje się tak dlatego, że system ten musi być w stu procentach bezpieczny, gdyż żaden z podatników na pewno nie chciałby aby jego dane osobowe dostały się w niepowołane ręce. Dlatego też wszystkie deklaracje przesyłane przez podatników tą drogą są specjalnie szyfrowane, co sprawia, że nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo. Program pity 2017 także przekazuje naszą deklarację na tę właśnie platformę i dopiero przy jej pomocy przekazywana jest ona urzędowi skarbowemu, a zatem korzystanie z niego jest w pełni bezpieczne.

 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej obu formom wypełniania deklaracji podatkowej. W przypadku systemu e-Deklaracje mamy do wyboru pobranie na dysk komputera tak zwanej aplikacji desktopowej lub też pobranie aktywnego formularza podatkowego, w obu przypadkach po wypełnieniu zeznania zostaje ono przesłane do serwera Ministerstwa, gdzie poddawane jest procesowi weryfikacji. W przypadku rozliczania się z urzędem skarbowym w takiej formie bardzo ważne jest prawidłowe podanie danych weryfikacyjnych, które zastępują wymagany dawniej podpis elektroniczny. Jeżeli nasza deklaracja zostanie przez system pozytywnie zweryfikowana będziemy mogli wydrukować tak zwane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru będące dokumentem potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego w terminie. Jeżeli zdecydujemy się wypełnić deklarację przy pomocy programu PITY 2017 będziemy musieli pobrać plik instalacyjny z Internetu, a następnie zainstalować aplikację na naszym komputerze, zajmie nam to zaledwie kilka minut. Następnie wybieramy w jaki sposób chcemy wypełnić deklarację – przy użyciu zadającego pytania kreatora, czy w formie aktywnego formularza. Program na bieżąco sprawdza, czy nie popełniamy błędów we wprowadzanych danych oraz podświetla pola, które muszą zostać wypełnione. Jeżeli chcemy wysłać wypełniony formularz jako e-deklarację tak samo jak w systemie e-Deklaracje konieczne będzie podanie danych weryfikacyjnych. Należy także sprawdzić, czy dane identyfikacyjne wpisane w formularzu są z nimi zgodne. Na formularzu wygenerowanym przez program, jeżeli nie będzie on dostarczony w sposób tradycyjny do urzędu, nie ma oczywiście konieczności składania ani tradycyjnego ani elektronicznego podpisu.