PITy 2017 program

epity1

 

Jak formularze PIT działają w programie PITy 2017

 

Niebawem przed podatnikami stanie obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego. Dla wielu osób jest to problematyczne, w związku z czym najczęściej rozliczenie PITu zlecają np. biurom księgowym. Wiąże się to jednak z poniesieniem dodatkowych wydatków, których naturalnie każdy wolałby uniknąć. Na ratunek portfelom przychodzi program PITy 2017, który pomoże w samodzielnym wypełnieniu formularza podatku od dochodów osobistych.

 

PIT program 2017 jest aktualizowany i wydawany każdego roku tak, aby podatnicy mogli w prosty i przejrzysty sposób wypełnić swoje zeznanie roczne 2017. Jest on przeznaczony zarówno dla osób, które dobrze orientują się w tematyce rozliczeń podatkowych, jak również dla tych, którzy będą sporządzać rozliczenie PIT po raz pierwszy. W pierwszej kolejności muszą wybrać odpowiedni formularz, spośród kilku możliwych do wyboru.

 

PIT – RODZAJE FORMULARZY

PIT-28

- podatnicy, którzy otrzymywali przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36

- osoby prowadzące własną działalność gospodarczą;

- podatnicy, którzy do dochodów doliczają dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub uzyskujący dochody zagraniczne;

- małżonkowie dokonujący wspólnego rozliczenia podatkowego;

PIT-36L

- przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym 19%;

PIT-37

- osoby będące pracownikami zatrudnionymi na zasadzie umowy o pracę lub umowy zlecenia;

- emeryci i renciści;

- inne rodzaje dochodów, na przykład z praw autorskich (wszystkie wypisane są w formularzu);

- małżonkowie dokonujący wspólnego rozliczenia podatkowego;

PIT-38

- osoby uzyskujące przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych;

- osoby uzyskujące korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną lub też wkładów w spółdzielniach, pobierające z tego tytułu wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

PIT-39

- podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości;

- podatnicy posiadający prawa majątkowe, nabyte lub wybudowane po 31 grudnia 2008 roku, opodatkowane według zasad wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Tab.1: Podstawowe rodzaje formularzy podatkowych.

 

Dużym plusem wypełniania zeznania podatkowego na komputerze jest fakt, że program PIT 2017 pomaga podatnikowi w wyborze odpowiedniego formularza, co niejednokrotnie jest kłopotliwe, zwłaszcza dla osób mających styczność z rozliczeniem PITu po raz pierwszy. Po wczytaniu właściwego formularza PIT użytkownik przystępuje do sporządzenia zeznania rocznego. Kreator formularza w szybki sposób automatycznie oblicza i weryfikuje wpisane przez podatnika kwoty. PIT program 2017 informuje ponadto, w które rubryki powinny zostać wpisane odpowiednie dane, dzięki czemu ryzyko popełnienia błędu jest bardzo znikome. Rozliczenie PIT jest tym prostsze, że PIT program 2017 zawiera pytania pomocnicze, które ukierunkowują użytkownika i dostarczają mu wielu cennych informacji na temat tego, które pola są obowiązkowe do wypełnienia, oraz jakie dane należy w nie wpisać.

 

Gotowe zeznanie roczne 2017 wystarczy wydrukować, podpisać i złożyć w odpowiednim, względem swojego miejsca zamieszkania, urzędzie skarbowym lub też przesłać drogą internetową. Dzięki programowi PITy 2017 każdy podatnik będzie mógł bezproblemowo sporządzić swoje zeznanie roczne 2017 w zaledwie kilkanaście minut, niezależnie od tego, jak zaawansowaną wiedzę na temat prawa podatkowego posiada.