PITy 2017 program

epity1

PIT 2017 Program. Czy w przypadku opodatkowania ryczałtem, możemy odliczyć koszty uzyskania przychodu?

 

Początek nowego roku, to czas kiedy każdy podatnik myśli o rocznym zeznaniu podatkowym. Program pit 2017 pomoże nam w corocznych trudnościach złożyć roczne zeznanie podatkowe. Obowiązek złożenia pit2017 ciąży na każdym obywatelu, który w danym roku podatkowym uzyskał jakiekolwiek dochody, dotyczy to każdej osoby fizycznej, uzyskującej dochód z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, czy przedsiębiorców, którzy rozliczają się poprzez ryczałt, za pomocą karty podatkowej, podatku liniowego, czy są na zasadach ogólnych. Jednak muszą oni pamiętać, że sposób rozliczenia różni się nieco od rozliczeń osób fizycznych.

 

Należy zatem zastanowić się w jaki sposób mogą rozliczać się przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zapewne darmowy program do rozliczania pit bardzo ułatwi im coroczne zmagania z fiskusem.

 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają własną działalność gospodarczą i mają zamiar dokonywać rocznych rozliczeń podatkowych przy pomocy ryczałtu muszą wiedzieć, że nie każda świadczona usługa może podlegać opodatkowaniu taką formą. Do takich działalności możemy zaliczyć prowadzenie aptek, lombardów, usługi w zakresie sprzedaży części mechanicznych, czy prowadzenie wolnych zawodów. Opodatkowaniu ryczałtem od podatków ewidencjonowanych nie  podlega również  świadczenie wszelkich usług wymienionych w załączniku nr 2 ustawy o ryczałcie.

 

Przedsiębiorca powinien mieć również na uwadze fakt, iż opodatkowanie to jest dogodną formą, dla tych którzy spodziewają się wyższych przychodów w stosunku do kosztów działalności. Należy także pamiętać, iż w momencie uzyskania pierwszego przychodu należy w ten sam dzień, lub kolejny złożyć do US pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania – w sytuacji, gdy rozpoczynamy działalność. W przypadku kontynuacji działalności należy złożyć podobne oświadczenie, lecz do 20 stycznia roku podatkowego. Podstawą takiego opodatkowania dla przedsiębiorców jest przychód, którego nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. W tej formie opodatkowania nie można ustalać dochodu, jedynie co to odliczyć przychód o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę internetową, rehabilitacyjną, czy kwotę przekazywanych darowizn.

 

Korzystając z tej formy opodatkowania należy pamiętać, że naszą działalność należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i wykazem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na tej podstawie ustala się kwotę, która podlega wpłacie na rachunek Urzędu Skarbowego. Wpłat tych należy dokonywać co miesiąc do20 każdego miesiąca, natomiast w miesiącu grudzień w okresie złożenia zeznania rocznego.

 

Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składają w Urzędzie Skarbowym PIT 28. Swojego rocznego rozliczenia mogą dokonać przy pomocy darmowy program do rozliczania pit. Ten program w bardzo łatwy i prosty sposób pomoże rozliczyć się fiskusem, zaoszczędzając nasz czas. Program pit 2017 posiada także instrukcję, która w prosty sposób poprowadzi nas przez program i w krótkim czasie dokonamy rozliczenia.

 

Przedsiębiorcy rozliczający się  za pomocą ryczałtu, składając pit przy pomocy darmowy program do rozliczania pit muszą pamiętać, że nie posiadają oni prawa składania zeznania wspólnie z małżonkiem. Ryczałtowcy nie mogą także skorzystać z ulg na dziecko. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale tak osoby prowadzące indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. Z ryczałtu mogą również skorzystać osoby uzyskujące dochód z tytułu najmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o podobnym charakterze w sytuacji gdy umowy te nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.