PITy 2017 program

epity1

Jesteś rolnikiem, czy pity 2017 program pomoże Ci w rozliczeniu rocznym? Pity 2017 program do pobrania z naszej witryny.


Rolnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej i są opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych przy zastosowaniu normalnej skali podatkowej wypełniają pit 36. Jeśli zdecydują się natomiast na opodatkowanie podatkiem liniowym wybierają pit 36L. Przy wypełnieniu obu formularzy nieocenioną pomocą służy im program do rozliczania pitów 2017.

 

Pity 2017 program proponuje dwa tryby wypełniania zeznania w formie elektronicznej. Pierwszym jest Kreator Rozliczeń, gdzie użytkownik jest prowadzony krok po kroku przez kolejne pola formularza podatkowego. Przy wyborze Aktywnych Formularzy korzysta się z mechanizmu aktywnych pól, ale opcja ta polecana jest osobom bardziej obeznanym z zasadami rozliczeń podatkowych. Ważne jest to, ze pit 2017 program dokładnie analizuje poprawność wpisania danych, przykładowo zareaguje, jeśli w rubryce pojawi się numer NIP skrócony omyłkowo o jedną cyfrę. Niestety, nie sprawdzi poprawności samego wpisu, stąd każdy przedsiębiorca musi uważnie wpisywać swoje dane gospodarcze. Bez wątpienia pit 2017 program do rozliczenia wykona bez błędu całą pracę obliczeniową za podatnika, pozwalając mu zaoszczędzić mnóstwo nerwów i stresu.

 

Działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa jest w zasadach korzystania z obu formularzy, tj. pit 36 i pit 36 L, to: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Produkacja ta odbywa się w rozmiarach określonych w rozporządzeniu ministra finansów dot. norm szacunkowych dochodu rocznego. Tego rodzaju formy działalności zmuszają obecnie prowadzacych działalność gospodarczą rolników do wystąpienia w roli podatników PIT.

 

Uwaga! Działy specjalne produkcji rolnej nie są opodatkowane PIT, jeżeli ich rozmiar jest mniejszy, niż określono to w rozporządzeniu, co nie dotyczy VAT! W przypadku naliczania VAT nie ma znaczenia rozmiar produkcji działów specjalnych.

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym zapisem działalność rolnicza obejmująca tradycyjne wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu nie podlega opodatkowaniu. W obręb tej działalności ustawodawca wpisał szereg typów różnych typowo rolniczych zajęć:

  • produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego
  • produkcję warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią
  • produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza
  • hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych
  • produkcję zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb
  • działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: - miesiąc - w przypadku roślin, - 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, - 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, - 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia

 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają też wszelkiego rodzaju usługi rolnicze z użyciem specjalistycznego sprzętu, ponieważ są one traktowane jako działalność rolnicza jedynie dla celów VAT. Nierównomierny nacisk kładziony na kwestie PIT i VAT wynika z tego, definicja działalności rolniczej różni się z uwagi na to, czy służy celom PIT czy VAT.

 

Uwaga! Jeśli rolnik zdecyduje się na pit 36L, rozlicza on koszty uzyskania przychodów, a jego dochód zostanie opodatkowany równomiernie bez względu na wysokość na poziomie 19 proc.

 

Pity 2017 program do pobrania jest na naszej stronie.