PITy 2017 program

epity1

Wybierz pity 2017 program i uchroń się przed błędami

 

Jeśli masz wątpliwości przy wypełnianiu rozliczenia rocznego, a każda kolejna rubryka rodzi nowe pytania. To polecamy gorąco użyć do tego celu pity 2017 program, jest to aplikacja, która przeprowadzi Cię przez labirynt formalności i ułatwi rozliczenie PIT 2017.

 

Może się tak zdarzyć, że przez własną nieuwagę lub z innych przyczyn w rozliczeniu PIT 2017 nastąpi błąd. Wówczas do zeznania podatkowego należy złożyć korektę wraz z deklaracją oraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Pismo to składa się na tym samym druku PIT z zeznania rocznego.

 

W przypadku, gdy deklaracja PIT została złożona wiele lat temu wówczas podatnik będzie miał trudności ze złożeniem korekty na odpowiednim druku. W tej sytuacji podatnik powinien uruchomić stronę Ministerstwa Finansów i w dziale „formularze podatkowe” znaleźć odpowiedni wzór np. PIT-38, czy PIT-36.

 

Złożenie korekty jest bardzo proste. Należy wpisać wszystkie informacje zmienne i nowe oraz wszystkie informacje z pierwotnego zeznania. Różnica jedynie polega na zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu. Zamiast kwadratu „złożenie zeznania” należy zaznaczyć kwadrat „złożenie korekty”. Do tak złożonego zeznania należy dopisać przyczyny korekty. Polega on na opisie błędu, jaki popełnił podatnik przy składaniu PIT 2017 oraz opis wszelkich działań, które zostały podjęte, aby zniwelować pomyłkę. Bez takiego opisu urząd skarbowy nie posiadałby dostatecznej wiedzy jaki błąd stwierdził i uzasadnił podatnik. Wówczas organ podatkowy musiałby porównać pierwotną wersje i korektę zeznania.

 

Prawo do złożenia korekty przysługuje podatnikowi, nadal gdy:

  • nastąpi zakończenie kontroli podatkowej

  • nastąpi zakończenie postępowania podatkowego w zakresie nie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego

Zdarza się tez tak, że urząd skarbowy sam może dokonać korekty PIT 2017. Dokonuje tego wówczas, gdy są to błędy rachunkowe lub podobne tego typu. Warunkiem takiej korekty jest aby kwota nadpłaty, dopłaty lub wysokości straty nie przekraczała kwoty 1000 zł.

 

Przy składaniu korekty zeznania podatkowego należy pamiętać i sprawdzić termin przedawnienia w zakresie zobowiązania podatkowego. Korektę można składać do czasu, aż nie upłynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin przedawnienia równy jest 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. Występują różnice w przypadku liczenia terminu przedawnienia – inaczej w przypadku zawyżenia a zaniżenia podatku.

 

Zdarza się tak, że popełnienie błędu rozliczania fiskusa przy dodatkowych warunkach zagrożone jest sankcjami karnymi. Wynika to z kodeksu karnego skarbowego, mówiący o:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

 

Podatnicy mają możliwość zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej dokonać korekt złożonych deklaracji podatkowych, jednak nie w każdym przypadku jest ona możliwa. Bowiem termin przedawnienia wynosi do 5 lat. Jest to korzystne dla podatników, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości odliczeń i ulg podatkowych.

 

Ważne jest, że rozliczenie podatkowe 2017 umożliwia złożenie korekty zeznania kilka razy. Należy jednak pamiętać, by nie przekroczyć okresu przedawnienia.

W przypadku, gdy podatnicy dokonują rozliczeń PIT-ów przez internet wówczas mają możliwość dokonać korekty, jednak i w tym przypadku należy również pamiętać o okresie przedawnienia, który wynosi do 5 lat.

 

W celu uniknięcia błędów warto użyć darmowy program pity 2017.