PITy 2017 program

epity1

O dochodach kapitałowych w rozliczeniu pity 2017

 

Rozliczenie podatkowe 2017 zbliża się do nas wielkimi krokami i powoli powinniśmy przygotowywać się do momentu, kiedy nasz pit 2017 wyląduje we wskazanym urzędzie skarbowym. Sposobów na wypełnienie swoich druków pit jest kilka. Do tych najbardziej nowoczesnych, a zarazem najskuteczniejszych należy metody, dzięki której pity 2017 będziemy mogli rozliczyć za pośrednictwem programu komputerowego. To innowacyjne działanie pozwalające nie tylko na to, by rozliczenie roczne 2017 powstało szybciej niż za pomocą tradycyjnych metod, ale również umożliwia wystawienie druków właściwie bez błędów. Pity 2017 program zawiera bowiem takie systemy pracy, które pozwalają na uniknięcie najbardziej powszechnych nieprawidłowości, które skutkują koniecznością wystawienia korekty formularza pit. Dużą zaletą aplikacji komputerowej jest również fakt, że dostępna jest bezpłatnie i można z niej korzystać bez żadnych ograniczeń. Duża uniwersalność programu sprawia, że mogą z niego korzystać wszyscy podatnicy, zarówno ci, którzy otrzymują wynagrodzenie ze standardowego stosunku pracy, jak i ci, którzy osiągają swój przychód w nieco mniej tradycyjny sposób, na przykład grając na giełdach papierów wartościowych. W takim momencie mowa jest o osiąganiu dochodów kapitałowych, które również wymagają rzetelnego rozliczenia.

 

Dochody kapitałowe, które są osiągane przez polskich podatników również wymagają opodatkowania. W tym przypadku mowa jest o doskonale znanym, potocznie nazywanym podatkiem Belki. Jest to zryczałtowany podatek dochody od osób fizycznych, który jest regulowany za pośrednictwem ustawy o tymże podatku. Dochody kapitałowe stanowią bardzo rozległą grupę, dlatego należy dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, które są z nimi związane, ponieważ może okazać się, że my też jesteśmy zmuszeni do tego, by rozliczyć się ze swoich dochodów, osiąganych na rynkach o charakterze kapitałowych. Przede wszystkim, w myśl ustawy o podatku dochodowym, do przychodów kapitałowych można zaliczyć między innymi:

  • przychody z odsetek od pożyczek,

  • przychody z odsetek od papierów wartościowych, obecnych na rynkach papierów wartościowych,

  • przychody z udziału w różnego rodzaju funduszach kapitałowych,

  • dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w zyskach w spółkach posiadających osobność prawną,

  • przychody z odpłatnego zbywania pochodnych od instrumentów finansowych.

Wszystkie te przychody objęte są stawką podatkową wynoszącą 19%. W praktyce oznacza to tyle, że do urzędu skarbowego trafi 1/5 naszego zysku, osiągniętego w 2017 roku. Najważniejszym dokumentem, w którym należy uwzględnić swoje dochody kapitałowe jest druk PIT-38. Nie musimy się jednak przejmować tym, że nie będziemy w stanie prawidłowo wypełnić ego formularza, ponieważ możemy to zrobić za pośrednictwem programu do pitów, który zawiera również ten druk. Same wartości, które zobligowani jesteśmy do umieszczenia w picie 38 odnajdziemy na dokumencie informacyjnym, który otrzymamy na przykład z biura maklerskiego, w którym jest prowadzony nasz rachunek inwestycyjny. To właśnie ten podmiot wysyła PIT-8C, na podstawie którego można szybko i bezbłędnie wystawić swój PIT38. Warto jednak na w razie czego zapisywać sobie wszystkie transakcje, jakie są wykonywane w tym roku podatkowym, aby porównać je z dokumentami otrzymywanymi z podmiotów gospodarczych, które wskazują nam nasze dochody kapitałowe.

 

Podatek od dochodów kapitałowych oraz jego rozliczenie na picie 38 należy złożyć w wybranym urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2017 roku. Nie należy się spóźniać czy też odwlekać moment złożenia, ponieważ za każdy dzień zwłoki będziemy zmuszeni zapłacić karę, która zostanie nałożona przez fiskus.