PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017 przez internet. Pity 2017 program umożliwia wysyłanie edeklaracji.

 

Edeklaracje 2017 to system współfinansowany przez Unię Europejską, po raz pierwszy uruchomiony w 2006 roku. Możliwość wypełniania zeznań podatkowych, wysyłanych następnie systemowo drogą sieciową do urzędu skarbowego, oznaczała duży przełom w zakresie rozliczeń podatkowych. Na początku z tego udogodnienia korzystali przedsiębiorcy, ale obecnie rozliczenie podatkowe 2017 przez internet może wypełnić każdy, kto rozlicza się z fiskusem za pomocą większości typów formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT 37 druk, PIT-38 oraz PIT-39. Aby wysłać edeklarację pobierz pity 2017 program, zainstaluj, wypełnij pita z pomocą kreator w kilka minut.

 

Z roku na rok zwiększa się liczba uprawnionych do rozliczeń podatkowych za pomocą edeklaracji. Widać w tym starania rządu, by spopularyzować metodę szybkiego i bezproblemowego rozliczenia, a z takimi atrybutami kojarzy się właśnie deklaracja pit przez internet. Znakiem tego było zniesienie przez Ministerstwo Finansów obowiązku posiadania podpisu elektronicznego przy przesyłaniu pewnych typów edeklaracji, w tym najpopularniejszego z nich – PIT 37. Zamiast podpisu elektronicznego wymagana jest zgodność podstawowych danych o podatniku: NIP-u, PESEL-u, danych personalnych oraz kwoty zeszłorocznego przychodu. Z szacunków urzędów skarbowych wynika, że w 2017 r. 50 tysięcy osób wybrało e-deklaracje pit jako sposób rozliczenia z fiskusem.

 

Pierwszą grupę uprawnionych do korzystania z edeklaracji stanowią zatem wszyscy podatnicy, którzy korzystają z formularz PIT 37, tj. osiągnęli dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, renty lub emerytury. Warunkiem jest posiadanie PIT-11, czyli informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawca, jeśli pracownik o to wystąpi, ma obowiązek wystawić mu ten dokument do końca lutego. Edeklaracje można rozliczyć indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, przy czym druga opcja oznacza skorzystanie z preferencyjnych warunków obliczania wspólnego dochodu. PIT 37 daje możliwość dokonania odliczeń i ulg podatkowych - w edeklaracji znajdziemy podpowiedzi na temat wysokości limitów na niektóre odliczenia. Należny fiskusowi podatek można przelać przelewem również przez internet.

 

Kolejną grupą adresatów edeklaracji są osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykorzystujące celem rozliczeń podatkowych formularze typu PIT 36 i PIT 36L. Warunkiem jest zamknięcie księgi podatkowej lub rachunkowej. Możliwość korzystania z systemu edeklaracji przysługuje też podatnikom rozliczającym dochody kapitałowe poprzez PIT 38. Chodzi o zyski z obrotu papierami wartościowymi lub zbycia praw majątkowych w spółkach lub spółdzielniach, których nie da się spieniężyć. Edeklaracją mogą też posłużyć się ci podatnicy, którzy zbyli lub osiągnęli dochody ze sprzedaży nieruchomości (PIT 39).

 

Dowodem otrzymania przez urząd skarbowy edeklaracji jest upo edeklaracja. dzięki czemu podatnik będzie miał pewność, że jego zeznanie trafiło do odpowiednich urzędników. UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jest wydawane zazwyczaj w ciągu jednej doby od złożenia zeznania. Polega na pozytywnej weryfikacji zeznania w systemie i nadaniu mu numeru referencyjnego (numeru UPO) przez urząd. Poświadczenie UPO można następnie zapisać w postaci pliku, co daje bezpieczeństwo prawne osobie składającej pit. UPO zawiera między innymi informacje o dacie wygenerowania UPO, jak i terminie złożenia deklaracji do systemu edeklaracje. W przypadku przesłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną o terminowym złożeniu decyduje data jego przyjęcia przez system edeklaracje, a nie data wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, dobrze jest wydrukować dokument UPO, ponieważ jest prawne potwierdzenie złożenia zeznania rocznego w okienku w urzędzie.

 

Rozliczenie roczne PIT-37, PIT-38 i PIT-39 przez internet będzie można wykonać z pomocą pity 2017 program i przesyłać począwszy od 1 stycznia 2017 r. Podatnik będzie identyfikowany na podstawie danych osobowych, które wpisze w interaktywny formularz.