PITy 2017 program

epity1

Jak wysłać PIT 2017 w formie elektronicznej?

 

System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a także wszystkich niezbędnych załączników – PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/UZ, PIT/Z oraz PIT/ZG. Do przesłania wymienionych druków za pośrednictwem sieci internetowej nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Identyfikacja podatnika w systemie jest przeprowadzana na podstawie danych autoryzujących, które trzeba podać zanim wyślemy e-deklaracje 2017. Do danych tych zaliczamy:

  • pierwsze imię i nazwisko podatnika,

  • datę urodzenia,

  • odpowiedni identyfikator podatkowy:

    • PESEL – stosowany przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

    • NIP – stosowany przez podmioty, które nie spełniają warunków wymaganych do korzystania z numeru PESEL,

  • kwotę przychodu wykazaną w deklaracji podatkowej za rok poprzedni (jeżeli podatnik nie wykazał w ubiegłym roku żadnego przychodu, jako kwotę należy wpisać zero).

Aby wysłać rozliczenie pit 2017 w formie elektronicznej, trzeba posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej. Na dysku komputera należy zainstalować program pity 2017 lub wtyczkę udostępnianą przez Ministerstwo Finansów. Zaletą korzystania z programu jest możliwość wyboru sposobu, w jaki wypełnimy deklarację roczną. Dostępne są dwie opcje – kreator zeznania i interaktywne formularze PIT. Z pierwszej opcji z pewnością chętnie skorzystają podatnicy, którzy mają problemy z poprawnym obliczeniem wysokości zobowiązania podatkowego, a także osoby rozliczające się z urzędem skarbowym po raz pierwszy. Natomiast interaktywne formularze będą woleli wypełnić podatnicy, którzy mają większe doświadczenie.

Program do wypełniania pitów został w pełni zsynchronizowany z systemem e-Deklaracje, dzięki czemu nie tylko umożliwia on łatwe i bezproblemowe wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych, ale również pozwala na przesłanie zeznania bezpośrednio do wskazanego w deklaracji urzędu skarbowego. Wszystkie przesyłane dane są szyfrowane, w związku z tym nie musimy się martwić, że będą mieć do nich dostęp osoby niepożądane.

Procedura wysyłania deklaracji jest bardzo prosta. Po tym jak wypełnimy PIT 2017 formularz powinniśmy rozpocząć jego wysyłanie, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Program najpierw sprawdzi czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione (w razie braków zostanie wyświetlony odpowiedni monit). Przed wysłaniem zeznania konieczne będzie podanie, wymienionych wcześniej, danych autoryzujących. Imię, nazwisko, datę urodzenia i identyfikator podatkowy program uzupełni automatycznie, sami będziemy musieli wpisać jedynie kwotę przychodu z ubiegłego roku. Po kliknięciu przycisku „wyślij” nasz PIT 2017 otrzyma numer referencyjny i zostanie poddany weryfikacji formalnej. Jeżeli proces weryfikacji przebiegnie pomyślnie nasze zeznanie otrzyma status 200 i system wygeneruje urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

UPO jest jedynym dokumentem potwierdzającym poprawne i terminowe przesłanie deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego i zastępuje potwierdzenie nadania listu poleconego lub podstemplowaną kopię, które posiadamy w przypadku składania druków papierowych. Urzędowe poświadczenie odbioru powinniśmy przechowywać aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe, wynikające ze złożonego zeznania, ulegnie przedawnieniu. Trzeba pamiętać, że okres przedawnienia trwa pięć lat, a jego bieg rozpoczyna się dopiero po zakończeniu roku, w którym złożony został PIT. Zatem zobowiązanie wykazane w formularzu PIT za 2017 r. przedawni się 31 grudnia 2020 r. Z tego powodu zalecane jest wydrukowanie UPO i przechowywanie go wraz z innymi dokumentami związanymi z deklaracją podatkową, gdyż urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać ich przedstawienia.