PITy 2017 program

epity1

Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?

 

Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych w formie:

  • podatku progresywnego (wg skali 18 i 32%),
  • podatku liniowego (19%).

Oznacza to, że PIT/B stanowi załącznik tylko i wyłącznie do formularzy PIT-36 i PIT-36L.

Dołączenie druku PIT/B do deklaracji pit 2017 jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który rozlicza się na wskazanych powyżej zasadach. Warto mieć na uwadze, że brak załącznika będzie skutkował koniecznością złożenia korekty.

Aby ustalić kto ma obowiązek złożenia druku PIT/B w przypadku rozliczenia małżonków, warto zapoznać się z poniższą tabelą.

sytuacja

rozliczenie PIT 2017

małżonkowie prowadzący wspólną działalność gospodarczą   wypełniają oddzielne deklaracje podatkowe

każdy z małżonków składa oddzielny załącznik PIT/B

małżonkowie prowadzący wspólną działalność gospodarczą wypełniają jedną deklarację podatkową

każdy z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą

każdy z małżonków składa oddzielny załącznik PIT/B (we własnym imieniu)

tylko jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą, małżonkowie wypełniają jedną deklarację podatkową

tylko małżonek prowadzący działalność gospodarczą wypełnia załącznik PIT/B

tylko jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą, małżonkowie wypełniają oddzielne deklaracje podatkowe

Trzeba pamiętać, że w przypadku prowadzenia kilku ksiąg podatkowych, konieczne może okazać się wypełnienie większej liczby załączników PIT/B.             Przy czym, składając kilka załączników, część D. trzeba wypełnić tylko w jednym z nich.

Osoby, które nie wiedzą jak poprawnie wypełnić druk PIT/B, mogą wygenerować go w pit 2017 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która umożliwia szybkie i bezproblemowe wypełnienie wszystkich najpopularniejszych formularzy podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) wraz z załącznikami.