PITy 2017 program

epity1

Dostępne sposoby na rozliczenie podatkowe w PIT 2017 program. Narzędzie PITY 2017 program do pobrania u nas.

 

Pity 2017 program cieszy się wśród podatników rosnącą popularnością. Wiąże się to z jego przejrzystą formą oraz niezwykle szerokim zakresem możliwości dokonywanych rozliczeń. Sięgając po pity 2017 program oszczędzają Państwo swój czas, jak również unikają błędów i obaw związanych z uzupełnieniem rocznego zeznania podatkowego. Wybierając pit 2017 program do rozliczenia otrzymują Państwo najwyższej jakości gwarancję prawidłowego uzupełnienia swej deklaracji, ponieważ rozliczenie pit 2017 program przystosowany jest do aktualnych przepisów prawa podatkowego. Wysoka pożyteczność tej aplikacji nie pociąga za sobą najmniejszych kosztów. Aplikacja jest w pełni bezpłatna, a darmowy program pit 2017 w prosty i szybki sposób można pobrać z naszej strony internetowej.

 

Dostępne w programie deklaracje można uzupełnić na dwa sposoby. Po pierwsze, można skorzystać z pomocy kreatora, który dzięki odpowiedziom na zadane wcześniej pytania wybierze najlepszą dla podatnika deklarację oraz automatycznie umieści podane kwoty we właściwych rubrykach. Po drugie, można wypełnić zeznanie za pomocą aktywnych deklaracji. W tym przypadku wystarczy wybrać pożądaną deklarację oraz wstawić potrzebne kwoty w odpowiednich polach.

 

Osobom, które mają doświadczenie, a wypełnianie druku nie jest dla nich problemem proponujemy wybór aktywnych deklaracji. Natomiast osobom, które nie mają odpowiedniej wiedzy na temat rocznych rozliczeń PIT radzimy skorzystać z pomocy kreatora, który sam dokona wyboru właściwej deklaracji.

 

Kreator deklaracji jest niezwykle pomocnym narzędziem, dzięki któremu można w prosty i szybki sposób przebrnąć przez proces wypełnienia zeznania. Aby móc skorzystać z tej właśnie formy pomocy należy w oknie głównym programu wybrać opcję „Kreator rozliczeń”. Przycisk oznaczony symbolem „§” napotykany przez podatnika w trakcie wypełniania zeznania stanowi odnośnik do odpowiedniego fragmentu ustawy. W pojawiającym się oknie odnaleźć można także krótką poradę. Przystępując do użycia kreatora wystarczy przygotować informacje dotyczące źródeł przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Odpowiadając na pytania zadane przez program nastąpi automatyczne wypełnienia pól formularza.

 

Jeżeli podatnik zdecyduje się w oknie głównym użyć przycisku „Aktywne deklaracje”, wówczas na ekranie pojawi się lista wszystkich dostępnych formularzy zeznania podatkowego. Należy w tym miejscu dokonać wyboru właściwego druku. W kolejnej zakładce należy natomiast umieścić wymagane kwoty w odpowiedniej rubryce. Kiedy podatnik kliknie w wybrane przez siebie pole wówczas pojawi się kolorowa ramka. Kolor zielony umożliwia edycję rubryki, a kolor żółty bądź czerwony wyklucza taką ewentualność.

 

Informacje umieszczone na formularzu można podzielić na trzy podgrupy. W pierwszej grupie znajdują się informacje stałe, które wypełniane są samodzielne. Zalicza się do nich: dane podatnika, dane adresowe, itp. Aplikacja zapamiętuje w swoim systemie wszystkie informacje o charakterze stały, nie zmienia to jednak faktu, iż w każdej chwili można dokonać korekty wprowadzonych na formularzu danych. Drugą grupę stanowią informacje źródłowe. Są to najczęściej dane liczbowe, będące substratem obliczeń dokonywanych w obrębie zeznania. Zalicza się do nich przychody i koszty za dany miesiąc, itp. Dane źródłowe mogą być pobierane z kreatora bądź mogą być wpisywane przez samego użytkownika. W ostatniej grupie znajdują się informacje wynikowe, które uzyskiwane są na podstawie danych źródłowych przy jednoczesnym zastosowaniu zasad wynikających z przepisów obowiązujących dla danej deklaracji. Należy pamiętać, iż dane wynikowe nie podlegają edycji. Oznaczone są one ramką czerwoną, w przeciwieństwie do danych stałych i danych źródłowych, których ramka ma kolor zielony.

 

Bez względu na doświadczenie każdy podatnik może sięgnąć po program do rozliczania pitów. Szeroki wachlarz możliwości dokonywanych rozliczeń pozwoli Państwu wybrać dogodną ścieżkę bezpiecznego wypełnienia rocznego zeznania podatkowego.