PITy 2017 program

epity1

Korekta zeznania podatkowego -

dzięki programowi PITY 2017

unikniesz częstych błędów popełnianych przez podatników

 

Program PITY 2017 jest docenianą przez podatników aplikacją, którą warto jest wykorzystać wykonując zarówno rozliczenie podatku za 2017 rok jak i jego ewentualną korektę. Istnieją dwie sytuacje, w których konieczne jest złożenie korekty zeznania podatkowego. W pierwszej z nich korekty wymaga od nas urząd skarbowy, gdyż w złożonej przez nas w terminie deklaracji znalezione zostały błędy. Druga natomiast ma miejsce wtedy, gdy, sami zauważymy, że w złożone zeznanie zawiera błędy, gdyż się pomyliliśmy, źle zinterpretowaliśmy przepisy podatkowe lub zagubiliśmy niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji dokumenty. Niezależnie od tego, czy korekta jest nam narzucana przez urząd lub chcemy ją złożyć sami w celu uniknięcia kary za przestępstwo lub wykroczenie o charakterze skarbowym warto rozważyć wykorzystanie do tego celu pity 2017 program. Korekta deklaracji dokonywana jest przez złożenie deklaracji korygującej, która powinna wyglądać tak samo jak pierwsza deklaracja, czyli składać się z właściwego druku PIT i wszystkich koniecznych załączników. Pit 2017 program do rozliczenia podatków umożliwia bezproblemowe wypełnienie zarówno formularzy PIT (wszystkich rodzajów) jak i załączników oraz zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych. Ponieważ wszystkie obliczenia wykonywane są przy jego użyciu automatycznie pozwoli nam to na uniknięcie błędów obliczeniowych jeżeli takowe wcześniej w naszej deklaracji wystąpiły.

 

Jeżeli chcesz wykonać korektę przy użyciu programu, najpierw program pity 2017 pobierz z Internetu i zainstaluj na swoim komputerze. Po dokonaniu instalacji możesz przystąpić do wypełniania formularza. Aplikacja została skonstruowana w taki sposób, aby wypełnianie korekty zeznania podatkowego było jak najłatwiejsze, jej przejrzysta szata graficzna sprawia, że użytkownik nie ma najmniejszych problemów ze zrozumieniem gdzie powinien poszczególne informacje wpisać. Po uzupełnieniu informacji na podstawie, których dokonywane są wyliczenia wysokości zobowiązania podatkowego program dokona wszystkich obliczeń samodzielnie, eliminując w ten sposób ryzyko pojawienia się błędów rachunkowych. Będzie on także sygnalizował brak danych, które powinny zostać przez nas uzupełnione, a nie zostały – bardzo często takie właśnie błędy są przyczyną konieczności dokonywania korekty. Ponadto wszystkie wpisane przez nas do formularzy dane będą automatycznie przenoszone przez program do rubryk, w których ponownie się one ukazują (na przykład wtedy, gdy wypełniamy także załączniki). Niewątpliwym udogodnieniem jest to, że w programie PITY 2017 możemy w każdej chwili powrócić do wypełnionej już strony formularza i coś zmienić, dopisać lub usunąć, gdyż program sam będzie nam podpowiadał, gdzie co powinniśmy wpisać lub którą rubrykę powinniśmy jeszcze raz sprawdzić. Jeżeli będziemy posiadać wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia naszej korekty zawsze możemy skorzystać z dokumentacji, która jest integralnym elementem aplikacji, w której możemy poczytać o wszystkich obowiązujących aktualnie przepisach podatkowych. Ponieważ generowana przez nas deklaracja jest automatycznie zapisywana zawsze będziemy mogli do niej powrócić.

 

Firma, która stworzyła PITY 2017 program zajmuje się tworzeniem aplikacji ułatwiających podatnikom rozliczanie się z urzędem skarbowym od wielu lat. To właśnie rzetelność połączona z wieloletnim doświadczeniem sprawiają, że program ten jest bardzo ceniony przez podatników i z roku na rok korzysta z niego coraz więcej osób. Wypełniając korektę swojej deklaracji używając programu pity 2017 na pewno będziesz miał okazję się przekonać, że rozliczanie się z urzędem skarbowym wcale nie musi być takie trudne i można je wykonać szybko i bezstresowo.