PITy 2017 program

epity1

Pit 2017 program dla studentów. Jakie stypendia są opodatkowane, a jakie nie?

 

Co roku wiele osób otrzymuje stypendium naukowe, w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej, bądź też liceum lub na uczelniach wyższych. Uczniowie wówczas zastanawiają się, czy powinni rozliczać się z podatku od otrzymanej kwoty stypendium, czy też kwota ta jest zwolniona z podatku. Osoby te powinny wiedzieć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie świadczenia materialne na rzecz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i wyższych są zwolnione z opodatkownia, jeśli przyznawane są ze środków finansowych danej szkoły, samorządu teryrialnego, bądź też wydziału edukacji. Zwolniona z opodatkowania jest też pomoc materialna nieprzekraczająca kwoty 380 złoty miesięcznie, przyznawana dla uczniów z różnych fundacji i stowarzyszeń, które działają na rzecz edukacji i systemu oświaty. Kwota 380 złoty to kwota zwolniona z podatku, natomiast jeśli kwota przekazywanego stypendium na rzecz ucznia wyniesie powyżej 380 zł, wówczas uczeń jest zobowiązany odprowadzić od tej kwoty podatek dochodowy i wypełnić odpowiednie druki pit, co najlepiej i najszybciej zrobić za pomocą pity 2017 program. Program do rozliczania pitów 2017 pokaże nam, jakie mamy wypełnić druki pit, w zależności od tego, z jakiego tytułu osiągamy dochody. Poza tym wystarczy, że w pit 2017 program wpiszemy dochody, jakie otrzymaliśmy w ciągu danego roku podatkowego, a resztę wyliczeń program do rozliczania pit 2017 dokona za nas i obliczy wszystko automatycznie, dzięki czemu unikniemy błędów w rozliczaniu podatkowym i nie będziemy mieć problemów z urzędem skarbowym.

 

Osoby, które otrzymują stypendia w formie pieniężnej, zgodnie z ustawą systemu oświaty o stypendiach nie muszą odprowadzać podatku od otrzymywanej kwoty. Jednak instytucje, działające w szkolnictwie, powinny wiedzieć, że są zobowiązane odprowadzić podatek od wypłacanej kwoty stypendium. Każda instytucja, wypłacająca stypendium ma obowiązek wypełnienia PIT 8S który zawiera informacje o otrzymywanej przez ucznia pomocy materialnej od systemu oświaty. Druk PIT 8S należy wypełnić na każdego stypendystę.

 

Pity 2017 program to najlepszy sposób na wypełnianie rocznych deklaracji. Wystarczy wpisać tylko podstawowe dane, a wszystkich wyliczeń dokona za nas program pit 2017. To pomoże uniknąć problemów podczas rozliczania rocznego, jak również ułatwi i przyspieszy ten, jak wszystkim się wydaje żmudny i ciężki proces wypełniania druków. Program do rozliczania pit 2017 ma wbudowaną instrukcję i dlatego pokazuje po kolei, jak powinniśmy się rozliczać z urzędem skarbowym. Poza tym dzięki funkcjom tego programu nie musimy już zastanawiać się kiedy powinniśmy się rozliczać z urzędem skarbowym a kiedy jesteśmy zwolnieni z podatku. Program pit 2017 ma wbudowaną listę dochodów, które są opodatkowane i od jakiej kwoty. Dlatego też, otrzymując stypendium nie będziemy musieli siedzieć w Internecie i szukać informacji o tym, czy powinniśmy się rozliczać z urzędem skarbowym, czy też nie, ponieważ program pity 2017 pomoże nam i wskaże czy musimy to robić, czy też nie. Poza tym automatycznie za nas wykona wszystkie obliczenia.