PITy 2017 program

epity1

Rozliczenie podatkowe 2017 dla osoby samotnie wychowującej dziecko z pity 2017 program, aplikacją z której korzystają miliony podatników.

 

 Pity 2017 program to najlepszy sposób na dokonywanie rozliczenia podatkowego 2017. Program do pitów 2017 został stworzony z myślą o osobach, które nie mają zbyt wiele czasu na zajmowanie się długimi obliczeniami podczas wypełniania deklaracji podatkowych, jednak nie tylko. Darmowy program pity 2017 jest też bardzo wygodny w użyciu, jak również przydatny osobom, które nie mają pojęcia jak wykonać rozliczenie podatkowe 2017. Spełnia on wszystkie potrzeby podatników, którzy chcą w jak najszybszy, najkorzystniejszy i najmniej czasochłonny sposób wypełnić deklarację PIT.

 

Osoby samotnie wychowujące dzieci chciałaby dokonać rozliczenia podatkowego, ale czasami nie wiedzą, czy mogą tego dokonać na zasadach preferencyjnych, czy też nie. Pit 2017 program jest również bardzo pomocny w tej kwestii. Wypełniając rozliczenie podatkowe 2017, na druku, znajdującym się w program do pitów 2017 istnieją pola, na których są wymienione osoby, którym przysługuje prawo do rozliczenia, jako osób samotnie wychowujących dzieci. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach zwiększa się moda na życie dwojga ludzi w konkubinacie. Wtedy pojawia się problem, czy wówczas też można się rozliczać, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, gdyż nie jest się w związku małżeńskim. Aby skorzystać z rozliczenia, jako osoba samotnie wychowująca dziecko podatnik musi być rodzicem lub opiekunem prawnym, który jest:

 • panną/kawalerem,

 • wdową/wdowcem,

 • rozwódką/rozwodnikiem,

 • osobą, wobec której orzeczono separację,

 • osobą, pozostającą w związku małżeńskim w sytuacji, kiedy małżonek/małżonka został/a pozbawiony/a praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności,

 • osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację.

W przypadku osób rozwiedzionych o tym, kto może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko decyduje sąd, poprzez wydanie orzeczenia o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Problem pojawia się w przypadku osób, żyjących w związkach nieformalnych, ponieważ wówczas kobieta nadal pozostaje panną, a mężczyzna kawalerem. Jednak wedle rozumienia urzędu skarbowego, jeśli rodzice dziecka mieszkają razem, sprawują oboje opiekę nad dzieckiem poprzez zapewnianie mu wszelkich środków finansowych, jak również ponoszenie konsekwencji, wynikających z wychowywania dziecka. Osobom, pozostającym w konkubinacie prawo do rozliczania się, jako osobom wychowującym samotnie dziecko nie przysługuje, należy o tym pamiętać zwłaszcza podczas wypełniania rozliczenie podatkowe 2017.


Aby skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania podatnik musi spełnić kilka warunków, a mianowicie:

 • być osobą samotnie wychowującą dziecko;

 • wychowywać w roku podatkowym dziecko małoletnie;

 • zajmować się dzieckiem bez względu na wiek, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną bądź też jest niepełnosprawne;

 • wychowywać dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz o szkolnictwie wyższym. Jeśli chcemy wówczas rozliczyć deklarację podatkową na preferencyjnych zasadach to należy pamiętać, że dziecko nie może wówczas uzyskać dochodów;

 • złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy do 30 kwietnia 2017 roku;

 • nie może prowadzić działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie podatkowe 2017 na preferencyjnych zasadach polega na rozliczaniu się rodzica wraz z dzieckiem. Pozwala to osobom samotnie wychowującym dzieci zaoszczędzić na podatku dzieląc swoje dochody na dwa – siebie i dziecko. Ustalone w ten sposób zobowiązanie podatkowe jest niższe od tego, które byłoby naliczane bez dziecka, ponieważ wówczas podatek jest naliczany od mniejszej kwoty. Chcąc skorzystać z preferencyjnego rozliczenia osoby samotnie wychowujące dzieci powinny pamiętać, iż muszą złożyć deklarację PIT w odpowiednim terminie, gdyż po jego upłynięciu mija również prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia.