PITy 2017 program

epity1

Wypełnianie e-deklaracji 2017 krok po kroku

 

Podatnicy po raz pierwszy będą mogli złożyć zeznanie pit 2017 na jeden z aż czterech sposobów:

  • osobiście,

  • za pośrednictwem poczty,

  • w formie elektronicznej,

  • przez profil na portalu podatkowym (opcja dostępna jedynie dla osób rozliczających się na formularzu PIT-37).

Nadal największą popularnością cieszy się wypełnianie papierowych formularzy podatkowych, jednak z roku na rok wzrasta liczba podatników, który rozliczają się z fiskusem za pośrednictwem sieci internetowej. Wzrastająca liczba deklaracji składanych w formie elektronicznej wynika na pewno z coraz większej znajomości obsługi komputerów, a także z niemalże powszechnego dostępu do Internetu. Nie da się ukryć, że wypełnienie obowiązków względem organów skarbowych, bez konieczności wychodzenia z domu, jest bardzo wygodne i pozwala na dużą oszczędność czasu. Ponadto, wbrew niektórym opiniom, wypełnienie elektronicznych formularzy podatkowych jest zdecydowanie łatwiejsze.

Poniżej przedstawiono krok po kroku jak wypełnić e-deklaracje 2017 i poprawnie przesłać je do właściwego urzędu skarbowego.

 

KROK 1: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 

Do wypełnienia i wysłania e-deklaracji będziemy potrzebować komputer z dostępem do sieci internetowej. Na komputerze powinniśmy mieć zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader, który umożliwi nam otwieranie plików w formacie PDF. Jeżeli nie posiadamy Adobe Reader możemy pobrać go ze strony producenta – www.get.adobe.com/pl/reader. Następnie musimy zadecydować w jaki sposób będziemy wypełniać e-deklarację, do wyboru mamy dwie opcje:

  1. wtyczkę dostępną na stronie Ministerstwa Finansów,

  2. program pity 2017.

Po zainstalowaniu wtyczki będziemy mogli wypełnić interaktywne formularze podatkowe i załączniki. Warto jednak rozważyć skorzystanie z programu do pitów, gdyż poza opcją wypełniania interaktywnych druków PIT posiada on także funkcję kreatora. Generowanie zeznania w kreatorze polega udzielaniu odpowiedzi na pytania. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi, program sam wypełnia odpowiednie formularze. Takie rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu osobom, którym obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego sprawia problemy.

 

KROK 2: Wypełnianie e-deklaracji

 

Jeżeli zdecydowaliśmy się na wypełnienie formularzy w formie interaktywnej, powinniśmy wybrać druk właściwy dla rodzaju osiągniętych przez nas dochodów lub przychodów. Pola, które trzeba uzupełnić zostały odpowiednio zaznaczone, ponadto przy poszczególnych rubrykach wyświetlają się wskazówki, opisujące co należy w nie wpisać. Formularze interaktywne zostały skonstruowane w taki sposób, że część obliczeń jest wykonywana automatycznie, na podstawie wpisanych wcześniej danych.

Jeśli wybierzemy wypełnienie deklaracji przy pomocy kreatora wystarczy, że będziemy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez PIT 2017 program. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania wygenerowany zostanie gotowy formularz. Dane w nim zawarte należy zweryfikować pod względem poprawności.

 

KROK 3: Wysyłanie e-deklaracji

 

Niezależnie od wybranego sposobu wypełnienia rozliczenia procedura wysyłania przebiega tak samo. Przed wysłaniem deklaracji konieczne jest podanie danych autoryzujących – imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL) oraz kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni. Po tym jak PITy 2017 zostaną wysłane, system nada naszej deklaracji numer referencyjny. Następnie formularze zostaną poddane weryfikacji formalnej mającej na celu zweryfikowanie danych, które zostały podane w rozliczeniu. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, deklaracja otrzyma status 200, który oznacza, że została ona przyjęta i złożona we właściwym urzędzie skarbowym. Jednym potwierdzeniem poprawnego złożenia zeznania jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które zostanie wygenerowane przez system po nadaniu statusu 200. Bardzo ważne jest, aby przechowywać UPO aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe, wynikające ze złożonego rozliczenia, ulegnie przedawnieniu.