PITy 2017 program

epity1

E-deklaracja z brakującymi danymi

w PITy 2017 programie

 

Dzięki powszechnej dostępności Internetu już od kilku lat podatnicy mają możliwość złożenia rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Taka forma rozliczenia z urzędem skarbowym staje się z roku na rok coraz popularniejsza. Szacuje się, że PIT 2017 przez Internet złoży jeszcze większa liczba podatników, niż w roku poprzednim. Wzrost popularności elektronicznych formularzy PIT wynika przede wszystkim z dużej wygody takiego sposobu wypełniania obowiązku podatkowego, oraz z oszczędności czasu, na którą on pozwala.

 

W związku ze zniesieniem obowiązku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wcześniej był wymagany aby wysłać elektroniczny PIT formularz, konieczne było stworzenie innej metody identyfikacji i weryfikacji podatników. Obecnie każdy elektroniczny formularz podatkowy jest sprawdzany pod kątem zgodności danych identyfikacyjnych, do których są zaliczane:

  • imię i nazwisko podatnika,

  • PESEL lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  • data urodzenia podatnika,

  • wysokość przychodu, która została wykazana przez podatnika w zeznaniu podatkowym z roku poprzedniego.

Aby zeznanie roczne zostało przyjęte przez system e-deklaracje, konieczne jest prawidłowe wpisanie wszystkich powyższych informacji.

 

Jeżeli zdecydowaliśmy się wysłać rozliczenie roczne 2017 przez Internet i jego weryfikacja przebiegła niepomyślnie (zostało odrzucone), musimy sprawdzić czy wszystkie pola obligatoryjne zostały wypełnione. W przypadku braku któregokolwiek z danych identyfikacyjnych, weryfikacja formularza zawsze będzie negatywna. Jeżeli wszystkie dane zostały wpisane, należy sprawdzić, czy są one poprawne – czy nie ma błędów w dacie urodzenia bądź w numerze PESEL/NIP, czy nie popełniliśmy literówki w imieniu bądź nazwisku.

Bardzo ważne jest, aby wysokość przychodu z poprzedniego roku była dokładnie taka sama jak podana we wcześniejszym zeznaniu.

Jeżeli nie znamy tej wartości wysłanie rozliczenia przez Internet nie będzie możliwe.