PITy 2017 program

epity1

Jakie dochody wykazujemy w PIT-38?

 

Formularz PIT-38, jako zeznanie roczne 2017, mają obowiązek złożyć osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody:

  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • ze sprzedaży krótkiej papierów wartościowych,
  • z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,
  • z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółkach akcyjnych lub w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład o charakterze niepieniężnym (innym niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część),
  • z tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład o charakterze niepieniężnym (innym niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

Podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, w związku z tym podatnik może umniejszyć powyższe przychody o koszty, które zostały poniesione w celu ich uzyskania.

               

Stawka podatkowa, która stosowana jest do przychodów o charakterze kapitałowym wynosi 19% i nie zmienia się wraz ze wzrostem dochodu. Ze względu na to, że zyski z inwestycji są bardzo zmienne, a ryzyko poniesienia straty relatywnie duże, nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Podatnik musi uregulować zobowiązanie podatkowe przez upływem terminu, w którym powinien złożyć rozliczenie PIT 2017, czyli do 30 kwietnia 2018 r.

               

Trzeba pamiętać, że jeżeli przychody zostały wypłacone w walucie obcej, konieczne będzie przeliczenie ich na walutę krajową. Jeżeli wypełniamy deklarację roczną w pity 2017 program, nie będziemy mieć z tym problemu. W programie znajduje się przelicznik walut, który po wpisaniu kwoty, waluty, w której została otrzymana wypłata oraz daty, dokona poprawnego przeliczenia, zgodnie z kursem, który obowiązywał we wskazanym dniu.