PITy 2017 program

epity1

Rozliczamy pit 2017 z pity 2017 program. Różnice między ulgami odpisywanymi od dochodu a od podatku.

 

Rozliczenie roczne 2017 stanowi dla wielu z nas nie lada problem, w wielu z nas budzi lęk i niechęć, gdyż bardzo wielu z nas po prostu nie wie, jak sobie z tym problemem poradzić.

 

pity-2017-program-ulgiMamy bardzo często wiele pytań, na które ciężko jest znaleźć odpowiedź, bądź znajdujemy rozbieżne od siebie odpowiedzi i nie wiemy, jak je interpretować. Czy mamy jakiekolwiek wiarygodne źródło wiedzy, któremu moglibyśmy zaufać? Otóż tak, takim właśnie wiarygodnym źródłem wiedzy jest np. pity 2017 program, który jest jak najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, pokieruje nas przez cały proces wypełniania naszych dokumentów i rozliczeń podatkowych z fiskusem. Rozliczenie roczne 2017 nie będzie dla nas już żadnym stosem pytajników, ponieważ dzięki pit za 2017 program pozbędziemy się wreszcie wszelkich wątpliwości, jakie nas trapią z powodu tematu, jakim jest pit 2017 rozliczenie. Kolejną kwestią, która zazwyczaj nas trapi, jest temat ulg podatkowych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie, często po prostu nie nadążamy i co za tym idzie, nie rozumiemy tego jakie przysługują nam ulgi podatkowe, jak możemy je odliczyć, jakie dokumenty należy z tego tytułu wypełnić oraz jak się w ogóle za to wszystko zabrać. Z tego stosu nieporozumień i wątpliwości po raz kolejny wyciąga nas pit za 2017 program. Zna on bowiem odpowiedź na jedno z najbardziej skomplikowanych pytań, jakie stawiają sobie podatnicy, czym różnią się ulgi odpisywane od podatku od ulg odpisywanych od dochodu? Warto tutaj w tym właśnie punkcie wymienić, jakie ulgi zaliczają się do poszczególnej z dwóch kategorii, czyli ulg odliczanych od podatku oraz ulg odliczanych od dochodu. Jak podaje nam funkcja pomocy jaka jest dostępna w program do pitów 2017, jest kilka ulg i odliczeń, które musimy odpowiednio przyporządkować zanim weźmiemy się za wypełnianie dokumentów. Według wspomnianej właśnie funkcji pomocy, jaką posiada pit 2017 program, do ulg odliczanych od podatku zaliczamy: po pierwsze wysokość składki wniesionej przez podatnika na ubezpieczenie zdrowotne (nie powinno się nam to mylić ze składką na ubezpieczenie społeczne, którą odliczamy od dochodu, a nie od podatku!), jeden procent podatku, który podatnik może przekazać na dowolna organizację, fundację pożytku publicznego (organizacja ta jest przez nas wskazana w deklaracji podatkowej, należy podać jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, po opłaceniu podatku jego jeden procent zostaje przekazany przez urząd skarbowy wskazanej przez nas organizacji), a także ulgę umożliwiającą osobom wychowującym dzieci odliczenie kwoty 1112,04 zł na każde dziecko, czy to własne, czy adoptowane, czy przysposobione. Jak dalej podaje pit za 2017 program, do ulg jakie podlegają odliczeniu od dochodu możemy zaś wyróżnić: składki wniesione z tytułu ubezpieczenia społecznego (zarówno te, które podatnik zapłacił w ciągu roku podatkowego, jakiego dotyczy rozliczenie oraz także te, jakie w imieniu podatnika opłacił podatnik poprzez potrącenie wysokości ubezpieczeń społecznych od osiągniętego dochodu), wydatki jakie osoba niepełnosprawna lub podatnik na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna ponieśli w związku z koniecznością rehabilitacji bądź też w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych (w tym wliczamy np. zakup niezbędnych sprzętów, urządzeń, przystosowanie lokalu mieszkalnego itd.), wydatki, jakie podatnik poniósł w związku z użytkowaniem Internetu w miejscu jego zamieszkania (tzw. ulga internetowa) , odliczeniu podlega kwota w wysokości maksymalnie 760 zł w skali roku, a także wszelkie darowizny przekazane przez podatnika na takie cele, jak cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa oraz pożytku publicznego, przy czym łączna wartość przekazanej kwoty na wszystkie wymienione wyżej cele nie może przekraczać sześciu procent dochodu uzyskanego przez podatnika w trakcie roku podatkowego. Do ulg jakie odliczamy od dochodu zaliczamy również, według darmowy pit 2017, wysokość odsetek jaka musiała zostać przez podatnika opłacona w związku z zaciągnięciem przez niego kredytu, z którego środki zostały wykorzystane na sfinansowanie inwestycji umożliwiającej zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika, oraz dokonane przez podatnika w trakcie roku podatkowego zwroty nienależnie pobranych przez niego w latach poprzednich świadczeń, które w związku z ich pobraniem zwiększały w tych latach podstawę opodatkowania. Rozliczenie roczne 2017 nie będzie stanowiło dla nas już trudnej zagadki.

 

Darmowy pit 2017 rozjaśni wszelkie niejasności. Jak to? Darmowy? Owszem, pit za 2017 program jest to program zupełnie darmowy, nic za niego nie musimy płacić, a daje on nam takie korzyści. I to wszystko zupełnie za darmo! Dzięki pity 2017 program nie musimy martwić się o problemy związane z rozliczeniem podatkowym, wystarczy wypełnić swoją deklarację za pomocą programu, a on po jej korekcji sam wysyła ją do urzędu skarbowego. Sama korzyść.