PITy 2017 program

epity1

Rozlicz PIT z małżonkiem dzięki PIT 2017 program! Narzędzie pity 2017 program do pobrania z naszej strony www.

 

program do rozliczania pit 2017 - pity 2017 program do pobrania - program do pitów 2017

 

Pity 2017 program do pobrania pozwala małżonkom w bezbłędny i szybki sposób dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego. W takiej sytuacji wystarczy wypełnić jeden formularz PIT, w którym wykazane zostaną wszystkie przychody obojga małżonków. Najlepiej sięgnąć po program do pitów 2017, który w przejrzysty sposób przeprowadzić podatników przez proces wypełnienia rocznej deklaracji. Zaletą małżeński rozliczeń jest indywidualne korzystanie z przysługujących ulg i odliczeń przy jednoczesnym obowiązku zapłaty podatku stanowiącego jedynie podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Aby uniknąć błędów warto skorzystać z interaktywnej aplikacji pity 2017 program. To niezwykle proste w obsłudze narzędzie jest zupełnie bezpłatne. Darmowy program do rozliczania pit 2017 dostępny jest na naszej stronie internetowej. Małżonkowie, którzy zdecydują się na użycie rozliczenie pit 2017 program mogą być całkowicie spokojni o prawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego.

 

Należy pamiętać, iż wspólne opodatkowanie jest korzystne wyłącznie w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, iż osiągane przychody spowodowałyby w jego przypadku zmianę stawki podatkowej z 18% na 32%. Jeżeli po dokonaniu wszystkich przysługujących małżonkom ulg i odliczeń ich dochód wyniesie 85.528zł, wówczas rozliczenie można uznać za neutralne, gdyż należny podatek będzie identyczny jak w przypadku złożenia dwóch indywidualnych deklaracji.

 

Najdogodniejsza dla rozliczeń małżeńskich jest sytuacja, w której jeden z małżonków nie osiąga żadnych przychodów, a dochód drugiego wynosi 171.056 zł. Roczny dochód obojga małżonków podlegać będzie opodatkowaniu wedle skali 18%.

 

Ze wspólnych rozliczeń mogą skorzystać małżonkowie, pomiędzy którymi przez cały ostatni rok istniała wspólność majątkowa. Łączne opodatkowanie nie obejmuje więc nowożeńców, małżeństw, które powróciły do ustroju majątkowego współwłasności ustawowej lub gdy w danym roku z tego ustroju zrezygnowały. Ze wspólnych rozliczeń wyłączone są nie tylko osoby rozpoczynające małżeńską drogę, ale również osoby, które podjęły decyzję o rozwodzie. Należy jednak pamiętać, iż małżonkowie znajdujący się w separacji faktycznej nie tracą uprawnień do łącznego opodatkowania. Dopiero separacja prawna, o której orzeka sąd pozbawia ich tego prawa.

 

Z opodatkowania łącznego nie mogą skorzystać osoby, które płacą podatek liniowy, tonażowy oraz ryczałtowy za wyjątkiem najmu prywatnego. Wybór powyższych form całkowicie dyskwalifikuje możliwości wspólnego opodatkowania.

Rozliczenia podatkowe zostały wprowadzone także z myślą o osobach, które zamieszkują poza granicami Polski. Z opodatkowania łącznego mogą więc skorzystać małżonkowie, których miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest innym niż Rzeczpospolita Polska kraj należący do struktur Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacja Szwajcarska. W tej sytuacji małżonkowie muszą osiągnąć podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym. Muszą oni także udokumentować certyfikatem rezydencji miejsce swojego zamieszkania.

 

Jeżeli masz wątpliwości czy przysługuje Ci prawo dokonania małżeńskiego rozliczenia, wówczas skontaktuj się z Krajową Informacją Podatkową. Uzyskane w ten sposób informacje mogą okazać się bardzo przydatne podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego. Informacje te nie mają jednak mocy wiążącej, a jedynie charakter luźnej porady.

 

Najlepszym wyjściem, w przypadku małżeńskich rozliczeń, będzie użycie programu do rozliczania pitów. Zawiera on interaktywny poradnik, dzięki któremu bezpiecznie i szybko można wypełnić roczne zeznanie podatkowe.