PITy 2017 program

epity1

Internet mobilny odliczysz z pity 2017 program, narzędziem polecanym przez ekonomistów. Program PIT 2017 pozwala na niezwykle szybkie rozliczenie podatkowe i wysłanie pita przez internet.

 

Ulgą, z której bardzo chętnie korzystają podatnicy jest ulga na Internet. Ulga ta jest odliczana od dochodu jaki w danym roku podatkowym został przez podatnika osiągnięty, a zatem umniejsza ona podstawę opodatkowania. Ulgę podatkową w bardzo łatwy sposób odliczymy przy pomocy pit 2017 program. Jest to program do rozliczania pit 2017, który po zainstalowaniu na dysku komputera umożliwi nam szybkie wypełnienie deklaracji podatkowej przy pomocy kreatora lub aktywnego formularza. Pity 2017 program do pobrania jest z Internetu, ponieważ wielkość pliku instalacyjnego jest niewielka, czas pobierania będzie bardzo krótki, a instalacja zajmie tylko kilka minut. W 2017 roku maksymalna wysokość ulgi internetowej wynosi 760 zł, dlatego też program do pit 2017 uniemożliwi nam odpisanie wyższej kwoty. Co istotne odpisane mogą zostać tylko wydatki poniesione na Internet użytkowany w miejscu zamieszkania podatnika.

 

W związku z coraz większą dostępnością technologii mobilnych wiele osób zastanawia się, czy odliczeniu podlega także Internet mobilny. Wątpliwości wynikają przede wszystkim z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczeniu podlega Internet użytkowany w miejscu zamieszkania. Ponieważ mobilność Internetu nie wyklucza tego, że jest on użytkowany w miejscu zamieszkania podatnicy mają możliwość odpisania także tego rodzaju Internetu od swojego dochodu. Warto jednak zwrócić uwagę aby na fakturze, którą otrzymujemy za Internet mobilny znajdowało się nasze miejsce zamieszkania.

 

W celu odliczenia Internetu mobilnego poza wykazaniem go we właściwym formularzu podatkowym – PIT 36 lub PIT 37 – konieczne jest także wypełnienie odpowiedniego załącznika. W tym przypadku jest to załącznik PIT/O, wykazywana jest w nim wysokość dokonanego przez nas odliczenia związanego z Internetem, a także wysokość innych ulg, z których mieliśmy prawo skorzystać. Należy pamiętać, że ulgę internetową możemy odliczyć jedynie w faktycznie poniesionej wysokości (nie wyższej niż 760 zł), co oznacza, że jeżeli nasze wydatki były mniejsze, to tylko je możemy wykazać w zeznaniu, ponadto należy posiadać faktury potwierdzające opłacenie Internetu.

 

Z ulgi może skorzystać tylko osoba, której nazwisko znajduje się na fakturze, dlatego też jeżeli chcemy, aby odliczenia mogły dokonać także inne osoby, musimy zadbać o to żeby ich nazwiska także pojawiły się na fakturze. Bardzo istotne jest także posiadanie dowodów wpłaty kwot umieszczonych na fakturach, same faktury nie stanowią wystarczającej dokumentacji pozwalającej na skorzystanie z ulgi. Umieszczenie kilku nazwisk na fakturze jest o tyle korzystne, że jeżeli roczne koszty poniesione na Internet przeznaczony do użytku prywatnego są wyższe niż 760 zł, odpisanie całej kwoty nadal jest możliwe, gdyż można podzielić ją pomiędzy poszczególne osoby. Oznacza to, że jeżeli faktura wystawiana jest np. na małżonków, to razem mogą oni odliczyć nie 760 zł a 1520 zł.

 

Na koniec warto jeszcze dodać, że jako mobilny Internet rozumiany jest także Internet, z którego korzystamy w telefonach komórkowych. Co oznacza, że jeżeli na fakturze wykazana jest kwota zapłacona za pakiety internetowe może ona również zostać przez podatnika odliczona jako ulga internetowa w kwocie nie wyższej niż 760 zł. Jest to bardzo korzystne dla podatników, gdyż liczba osób korzystających z Internetu przy pomocy telefonów komórkowych staje się coraz popularniejsza.