PITy 2017 program

epity1

Karta podatkowa a pity 2017 program

 

Wielkimi krokami zbliża się czas, kiedy większość podatników będzie kierować swoje kroki w kierunku urzędów skarbowych, by złożyć w terminie swoje rozliczenia podatkowe. Zamiast jednak osobiście udawać się do urzędu możemy wystawić i wysłać nasz formularz za pośrednictwem programu do rozliczania pitów 2017. Aplikacja została stworzona z myślą o wszystkich osobach, które poszukują najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych, również w zakresie składania formularzy PIT 2017.

 

Pit 2017 musi być złożony przez każdego, kto w tym roku podatkowym osiągnął przychód, od którego trzeba obliczyć stawki podatkowe. Nie zawsze mamy świadomość, jak to prawidłowo uczynić, dlatego pity 2017 program będzie dla nas idealnym sposobem na to, by bez specjalistycznej wiedzy prawidłowo wystawić dokument. Program pit 2017 jest całkowicie bezpłatny, nie musimy więc martwić się o to, że poniesiemy jakieś dodatkowe koszty z tytułu jego pobrania, czy użytkowania. Pity program jest idealny dla wszystkich grup podatkowych, nie tylko dla osób fizycznych, które osiągają dochody ze stosunku pracy, ale również dla tych przedsiębiorców, którzy swój dochód mogą opodatkować za pośrednictwem innych zasad.

 

Jedną z takich zasad jest na przykład

karta podatkowa,

która może być wykorzystywana przez część podatników. Opodatkowanie swoich dochodów w ten sposób może być wykonywane:

  • przez osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • osoby, które wykonują wolne zawody;
  • a także te, które nie prowadzą działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym, jednak osiągają przychód z tytułów najmowania, podnajmu czy też dzierżawy.

Wszystkie te osoby, zgodnie z obowiązującą ustawą, mogą korzystać przy opodatkowaniu z ryczałt od przychodów zewidencjonowanych oraz z karty podatkowej.

 

Opodatkowanie dochodów w trybie kart podatkowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy zostanie złożony przez określonego podatnika wniosek w postaci PITu 16. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy nie przejść na rozliczenie w ramach karty podatkowej, ponieważ jest ona w stanie zapewnić w niektórych przypadkach bardziej preferencyjne warunki rozliczania się z fiskusem. Karta podatkowa:

+ zwalnia na przykład z obowiązku prowadzenia ksiąg,

+ zwalnia z obowiązku składania zeznań podatkowych lub też deklaracji o osiąganych dochodach,

+ w tym również zwalnia z wpłacania zaliczek na rzecz podatku dochodowego.

 

Praktyka rozliczania dochodów w karcie podatkowej jest określana w sposób kwotowy i podlega rok rocznie podwyższeniu, które odbywa się w stosunku do stopnia odpowiadającego wskaźnikowi przyrostu cenowego dóbr oraz usług konsumpcyjnych, w okresie trwania pierwszych trzech kwartałów danego roku. Wysokość stawek podatkowych jest zależna od kilku czynników, najważniejsze z nich to:

  • rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej,

  • liczba zatrudnionych osób w podmiocie,

  • liczba mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest określona działalność gospodarcza.

 

Jeśli chodzi o konkretną wysokość podatku dochodowego, który jest uwzględniany w systemie karty podatkowego, to zawsze jest tak, że jest ona wyliczana oraz ustalana przez decyzję podejmowane w urzędzie skarbowym. Każdy rok jest traktowany indywidualnie, dlatego musimy liczyć się z odrębnymi stawkami podatkowymi w kolejnych latach podatkowych. 

 

Karta podatkowa może stanowić znacznie bardziej preferencyjną opcję rozliczania skarbowego, dlatego spełniając jej kryteria warto zastanowić się nad jej założeniem, jeśli opłacać nam się to będzie bardziej, niż inne formy opodatkowania dochodów, na przykład podatek VAT.