PITy 2017 program

epity1

Limit odliczeń prezentów w rozliczeniu PIT 2017

 

Wiele osób nie ma pojęcia, że dawanie innym podarunków może powodować powstawanie obowiązku podatkowego u obdarowanego. Niestety prezenty często podlegają opodatkowaniu. Aby uniknąć nieprzyjemności, zawsze należy sprawdzić, czy muszą one zostać wykazane w Picie 2017, lub też, co należy zrobić, żeby móc skorzystać z ulgi, dzięki której nie trzeba płacić podatku od wartości prezentu. Trzeba pamiętać, że prezent w formie darowizny jest objęty podatkiem od darowizn i spadków, podatek dochodowy obowiązuje dla prezentów, które nie są darowizną.

 

Jeżeli nie wiadomo jak poprawnie wypełnić PIT, warto pobrać z Internetu darmowy program PIT 2017. Dzięki tej bardzo łatwej w obsłudze aplikacji, można szybko wypełnić deklarację podatkową, uwzględniając w niej wszystkie niezbędne ulgi i odliczenia, a także prezenty – jeżeli obejmuje je obowiązek odprowadzenia podatku. Program do rozliczania PITów, został stworzony przez specjalistów. Jest stale aktualizowany, dzięki czemu zawsze działa w oparciu o aktualne przepisy podatkowe. Dużą zaletą programu do PITów, jest kreator deklaracji podatkowej. Kreator przeprowadza przez procedurę rozliczania się z urzędem skarbowym krok po kroku. Zeznanie zostaje wygenerowane na podstawie pytań, zadawanych przez kreator, i odpowiedzi podatnika na nie.

Opodatkowanie prezentów podatkiem dochodowym jest zależne od tego, jaki stopień pokrewieństwa łączy obdarowanego z ofiarodawcą oraz od wartości otrzymanego prezentu.

 

W przypadku prezentów otrzymywanych od męża/żony, problem opodatkowania nie istnieje, tak długo jak małżeństwo posiada wspólność majątkową. W takiej sytuacji wszystkie dobra, materialne i niematerialne, stanowią wspólną własność małżonków. Zakupiony przez jedną z osób prezent, w momencie zakupu staje się automatycznie własnością także drugiej osoby.

 

Sytuacja wygląda trochę bardziej skomplikowanie w przypadku prezentów kupowanych własnym dzieciom. Tak długo jak prezenty służą zaspokojeniu potrzeb życiowych, naukowych itp. nie podlegają one opodatkowaniu. Jeżeli prezent służy do innych, niż wymienione powyżej, celów, do momentu, gdy prezenty nie mają łącznej wartości wyższej niż 9637 zł (w ciągu pięciu lat), wchodzą w zakres ulgi PITy 2017 i nie podlegają opodatkowaniu. Wszystkie prezenty powyżej tej kwoty (w okresie pięcioletnim) zostają obciążone podatkiem od spadków i darowizn (chyba że w ciągu jednego miesiąca są zgłoszone w urzędzie skarbowym – wtedy możliwe jest zwolnienie z podatku).

 

Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku obdarowywania prezentami:

  • małżonka, z którym nie posiadamy wspólnoty majątkowej

  • zstępnych (wnuków, prawnuków),

  • wstępnych (matki, ojca, dziadka, babci, pradziadka, prababci),

  • rodzeństwa (braci, sióstr),

  • pasierbów,

  • macochy, ojczyma.

 

Podatku dochodowego od darowizn i spadków nie można uniknąć w przypadku obdarowywania: synowej, zięcia bądź teściów, prezentami, które w ciągu pięciu lat przekroczyły wartość 9637 zł. W związku z brakiem pokrewieństwa, nie przysługuje w tym przypadku całkowite zwolnienie podatkowe, a jedynie zwolnienie kwotowe. Wszystkie prezenty zakupione po przekroczeniu powyższej kwoty, powinny być opodatkowane. Zapłacenie podatku jest konieczne także wtedy, gdy otrzymuje się prezenty od: wujków, cioć, siostrzenicy, bratanka, szwagra, szwagierki itd. W tym przypadku, pięcioletni limit wynosi 7276 zł. Jeżeli od jednej z wymienionych osób, w trakcie pięciu lat, otrzyma się prezenty droższe niż przewiduje określony w ustawie limit, jest obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej w rozliczeniu PIT 2017 i odprowadzenia podatku.

 

Wszystkie opisane limity odliczeń, dotyczące prezentów otrzymywanych od rodziny, zostały zestawione w poniższej tabeli:

 

osoba

limit

mąż, żona

(wspólność majątkowa)

brak

dziecko

  • prezenty służące zaspokojeniu potrzeb życiowych i naukowych – brak limitu,

  • pozostałe prezenty – limit w wysokości 9637 zł na pięć lat (możliwe jest zwolnienie z podatku po zgłoszeniu w urzędzie skarbowym prezentów, których wartość przekroczyła obowiązujący limit)

mąż, żona

(brak wspólności majątkowej)

9637 zł na pięć lat*

rodzeństwo

(bracia, siostry)

9637 zł na pięć lat*

zstępni

(wnuki, prawnuki)

9637 zł na pięć lat*

wstępni

(matka, ojciec, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek)

9637 zł na pięć lat*

macocha, ojczym

9637 zł na pięć lat*

pasierbowie

9637 zł na pięć lat*

ciocie, wujkowie

7276 zł na pięć lat

siostrzenice, bratankowie

7276 zł na pięć lat

szwagierki, szwagrowie

7276 zł na pięć lat

synowe, zięciowie

9637 zł na pięć lat

teściowie

9637 zł na pięć lat

*możliwe jest zwolnienie z podatku po zgłoszeniu w urzędzie skarbowym prezentów powyżej tego limitu w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania

 

 

Należy pamiętać, że przedstawione limity, dotyczą jedynie osób, z którymi wiążą więzi rodzinne. Prezenty darowane(jeżeli mają one formę darowizny), między osobami połączonymi relacjami towarzyskimi, są zwolnione z podatku do wysokości 4902 zł na pięć lat.

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku prezentów dawanych pracownikom przez pracodawcę. Ponieważ obie strony łączą stosunki ściśle profesjonalne, otrzymany prezent będzie stanowił przychód pracownika i podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, w taki sam sposób, jak pozostałe przychody osiągane przez pracownika.