PITy 2017 program

epity1

PIT 2017 Program - w jakim terminie należy złożyć korektę zeznania podatkowego?

 

Błędnie złożone deklaracje podatkowe niestety nie należą do rzadkości. Trzeba je później naprawiać składając deklarację korygującą, ale na szczęście z pomocą przychodzi pity 2017 program. Darmowy program pit 2017 pomoże nam szybko i bezbłędnie dokonać korekty.

 

Korektę realizować można, aż do okresu przedawnienia. Na ogół powinno się jej dokonać przez 5 lat licząc oczywiście od końca roku, w którym deklaracja jest składana. Zeznania za 2017 rok będzie można korygować aż do końca roku 2018.

 

Korekty dokonuje się poprzez złożenie zeznania podatkowego, zgodnie z obowiązującym wzorem deklaracji jaka obowiązuje w roku, za który dokonuje się korekty. Tym razem należy zakreślić kwadrat „korekta zeznania”, a nie jak podczas składania zeznania „złożenie zeznania”. Trzeba również dołączyć wraz z zeznaniem uzasadnienie przyczyny korekty na piśmie, w sytuacji, gdy jest to deklaracja elektroniczna dołączamy załącznik ORD-ZU.

 

Korekta zeznania podatkowego niesie za sobą pewne skutki, a mianowicie jeśli została złożona w odpowiednim terminie łącznie z opłatą zaległości podatkowej (jeśli taka występuje) powoduje to zaniechanie ukarania przez Urząd Skarbowy za przestępstwo karne skarbowe. Natomiast zapłata zaległości podatkowej w terminie 7 dni od daty złożenia tej korekty, spowoduje obniżenie odsetek podatkowych z tytułu tej zaległości (jeśli oczywiście taka wystąpiła) do wartości  podstawowej tych odsetek, czyli 75%.

 

Prawo do skorygowania zeznania w czasie trwania postępowania podatkowego albo kontroli podatkowej ulega zawieszeniu, w zakresie, który jest objęty tym postępowaniem lub kontrolą. Przysługuje wciąż po zakończeniu kontroli podatkowej oraz po ukończeniu postępowania podatkowego w obszarze, który jest nieobjęty decyzją jaka określa wielkość zobowiązania podatkowego. W przypadku korekty obniżona wartość odsetek nie wystąpi jeśli będzie ona złożona po dostarczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających. Korektę złożyć można jeszcze przed terminem zapłaty podatku. W takiej sytuacji nie trzeba płacić odsetek za zwłokę. Aby uniknąć samodzielnego dokonywania korekty warto pobrać pit 2017 program. Program do rozliczania pitów szybko i skutecznie poradzi sobie również z korektą zeznania.

 

Warto pamiętać o tym, aby korekta deklaracji została złożona na prawidłowym druku. W sytuacji deklaracji, które składane są w formie elektronicznej bez podpisu ( 9 podstawowych zeznań podatkowych). Korekta składana w formie elektronicznej dotyczyć może jedynie druków, które były możliwe do złożenia w formie elektronicznej w danym roku. Dlatego elektronicznie można korygować za rok 2008 jedynie PIT-37. Za rok 2009: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Za rok 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A oraz PIT-19A. Za rok 2017 obowiązuje taki sam zakres jak w roku 2010.

 

Odnoście pozostałych korekt deklaracji w formie elektronicznej wymagany jest e-podpis. Nie możemy korygować bez e-podpisu zeznań, które wcześniej były jedynie dostępne w formie standardowej, natomiast teraz można je wysłać elektronicznie. Z kolei korygować elektronicznie możemy formularz, który w ubiegłych latach złożyliśmy w formie standardowej, a istniała w roku, który korygujemy, możliwość złożenia bez e-podpisu deklaracji w formie elektronicznej.

 

Nie powinniśmy przejmować się faktem, iż musimy złożyć korektę zeznania, ponieważ w takiej sytuacji pomocny staje się program do pit 2017. Dzięki pity 2017 program, uporamy się w bardzo krótkim czasie z korektą. Darmowy program pit 2017 dostępny jest w sieci do pobrania, a następnie do zainstalowania.