PITy 2017 program

epity1

Pity 2017 program dają możliwość wysłania edeklaracji! Najlepszy pit 2017 program do rozliczenia pozwoli podatnikom na nowoczesne rozliczenie podatkowe.

 

Pity 2017 program umożliwia jego użytkownikom wysyłanie interaktywnych edeklaracji. Jest to operacja tożsama ze złożeniem w Urzędzie Skarbowym rocznego zeznania podatkowego w jego klasycznej, papierowej formie. Aby poprawnie wypełnić e-deklarację należy na swym komputerze zainstalować program do pitów 2017. Komputer z systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7 musi być podłączony do sieci Internet. Program pit 2017 darmowy jest w pełni bezpłatny. Jego instalacja jest przejrzysta i prosta. Pity 2017 program do pobrania jest na naszej stronie internetowej. Jego użycie daje gwarancję szybkości, rzetelności i poprawności wypełnienia rocznego zeznania podatkowego.

 

Ściągnij pity 2017 program z naszej strony, a wesprzesz organizację pożytku publicznego. Nie czekaj pobierz program pit 2017! Download

 

Sięgając po program do obliczania pitów 2017 należy uważnie sprawdzić treść wysyłanej e-deklaracji. Jeżeli małżonkowie postanowią rozliczyć swoje zeznanie wspólnie, wówczas za pośrednictwem poczty lub osobiście muszą dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego pełnomocnictwo małżonka. Niezbędne w tej sytuacji jest użycie formularza UPL-1. Jeżeli w dniu przesłania zeznania podatnik posiada ważne pełnomocnictwo UPL-1 bądź upoważnienie ZAS-E, wówczas nie musi po raz kolejny składać pełnomocnictwa na druku UPL-1. Można to zrobić jednorazowo. Gdy na formularzu znajduje się data rozpoczęcia ważności, wówczas obowiązuje ona bezterminowo. Jeżeli małżonkowie zechcą odwołać swoje pełnomocnictwo, wówczas na formularzu OPL-1 składają zawiadomienie o odwołaniu uprawnień do podpisywania edeklaracji przez współmałżonka. Takie zawiadomienie należy złożyć osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty.

 

Jeżeli zamiarem podatnika jest złożenia korekty zeznania podatkowego, wówczas w trakcie tworzenia bieżącego formularza automatycznie generowany jest załącznik ORD-ZU, w którym należy umieści uzasadnienie chęci złożenia korekty.

 

Aby prawidłowo przesłać e-deklaracje wystarczy wykonać trzy niezbyt skomplikowane kroki. Po pierwsze, używając przycisku „Utwórz bieżący e-formularz", trzeba wygenerować elektroniczny druk. W oknie „Lista utworzonych e-deklaracji” pojawi się wówczas aktualny katalog wypełnianych przez Państwa e-dekumentów. Po drugie, wciskając guzik „Wyślij e-deklarację” zostanie dokonana transmisja danych z komputera podatnika do centralnego rejestru dokumentów. Efektem tego procesu będzie wygenerowany przez system Numer referencyjny, który stanowić będzie identyfikator wysłanej e-deklaracji. Po trzecie, posługując się przyciskiem „Pobierz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru" uzyskają Państwo dokument stanowiący poświadczenie akceptacji e-deklaracji przez centralny rejestr dokumentów. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru warto wydrukować i zachować na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

 

Posługując się kreatorem wysyłki e-deklaracji przekazują Państwo swoje roczne zeznanie podatkowe do systemu Ministerstwa Finansów. Kreator jest prostym w obsłudze oknem, które przeprowadzi podatnika przez proces wysyłki e-deklaracji:

  • Krok 1 – następuje sprawdzenie wypełnionego dokumentu.

  • Krok 2 – podpisana deklaracja wysyłana jest do systemu Ministerstwa Finansów. Na ekranie komputera widoczny będzie w tym czasie formularz w postaci struktury XML opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz formularz w postaci zakodowanej. Użycie przycisku „Wyślij” uruchomi proces wysyłki e-deklaracji do centralnego rejestru dokumentów.

  • Krok 3 – system generuje informacje na temat statusu wysłanego dokumentu. Na monitorze prezentowany jest Numer referencyjny, czyli jednoznaczny identyfikator przesłanej e-deklaracji, który niezbędny jest do otrzymania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Oprócz Numeru referencyjnego na ekranie pojawia się bieżący status wypełnionego zeznania podatkowego. Informuje on o fazie procesu przetwarzania, w której znajduje się obecnie wysłany dokument.

Pamiętajmy, iż w roku 2017 termin składania e-deklaracji upływa wyjątkowo nie 30 kwietnia, lecz dopiero 2 maja.