PITy 2017 program

epity1

Pity 2017 program dla pracujących i zarabiających w Wielkiej Brytanii.

 

Niebawem będzie trzeba zrobić rozliczenie roczne 2017. Bardzo przydatnym narzędziem w tym wypadku będzie program do rozliczania pitów 2017. Jaki wybrać? Program pity 2017. Za jego pomocą możliwe będzie rozliczenie 2017 przez internet . Funkcja ta spotka swoich zwolenników, nie tylko wśród zapracowanych, ale także wśród ceniących swój czas, przebywających lub pracujących zagranicą. Dla tych ostatnich nie zawsze jest możliwe odwiedzenie urzędu skarbowego celem oddania zeznania rocznego. Za przykład można tu wziąć tych rodaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii. A tak swoją drogą to gdzie powinni oni rozliczać zarobione pieniądze: w Polsce a może w miejscu uzyskania przychodu?

 

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do ustawy z dn. 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (nazywana dalej PDOFizU). Na podstawie jej uregulowań wyróżnić należy tutaj dwie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy osób, które stale zamieszkują w Wielkiej Brytanii i nie są polskimi rezydentami podatkowymi, druga z nich dotyczy osób nie mających stałego miejsca zamieszkania Wielkiej Brytanii i będących polskimi rezydentami podatkowymi.

 

Jeżeli więc Polak pracuje w Wielkiej Brytanii i ma tam stałe miejsca zamieszkania oraz centrum interesów życiowych, to powinien się tam rozliczać. Nie dotyczy go zasada z art. 3 PDOFizU, zgodnie z którą osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Wyjaśnić tutaj jeszcze należy, iż prawnie uznaje się, iż osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , jeżeli posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (czyli ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Niniejszą regulację potwierdzała zarówno niegdyś obowiązująca umowa z dn. 16 grudnia 1976r. między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978r., Nr 7, poz. 20), jak i Nowa Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 2006rl. Nr 250, poz. 1840).

 

Aplikacja jaką możesz pobrać z naszej strony pity 2017 program daje możliwość rozliczenia za dochody uzyskane za granicą. Nie zwlekaj z rozliczeniem pity 2017 program do pobrania z naszej strony.

 

Jeżeli więc osoba przebywa przez większą część roku w Wielkiej Brytanii, pracując i mieszkając tam, w dodatku wraz z rodziną, to należy uznać, iż osoba ta ma w Wielkiej Brytanii ośrodek interesów życiowych, stąd też podlega tamtejszemu obowiązkowi podatkowemu.

 

W Polsce osoba taka posiada jedynie ograniczony obowiązek podatkowy, który zgodnie z art. 3 ust. 2a PDOFizU dotyczy jedynie tych dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Do takich dochodów mogą należeć dochody (przychody) z pracy wykonywanej w Polsce bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Druga sytuacja odnosi się z kolei do tych Polaków, którzy nie mają w Wielkiej Brytanii stałego miejsca zamieszkania i podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Są to najczęściej osoby, które jadą do Wielkiej Brytanii jedynie sobie dorobić. Wówczas ze zdobytych dochodów winni rozliczać się w Polsce, ponieważ miejsce położenia źródeł przychodów nie ma tu istotnego znaczenia.