PITy 2017 program

epity1

Renta rodzinna i umowa o dzieło a rozliczenie podatkowe 2017. Rozlicz swój podatek z pity 2017 program.

 

Osoby, które w 2017 roku były zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, mają obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego swojej deklaracji podatkowej na formularzu pit 37. Mogą one wykonać rozliczenie roczne 2017 przez Internet lub wysłać bądź zanieść formularz w tradycyjnej, papierowej formie. Jeżeli zdecydują się one na wysłanie e-deklaracji, do wypełnienia komputerowego formularza pit 37 program pity 2017 może okazać się bardzo pomocnym narzędziem. Elektroniczne rozliczenie pit 2017 przy użyciu pit 2017 program pozwoli nam na zaoszczędzenie czasu oraz, co najważniejsze, poprawne wypełnienie deklaracji podatkowej. Należy pamiętać, że niezależnie od tego w jakiej formie planujemy rozliczyć się z urzędem – elektronicznej, czy papierowej – ostateczny termin składania deklaracji upływa w tym roku 2 maja. Złożenie zeznania rocznego w terminie późniejszym może skutkować koniecznością zapłaty kary pieniężnej, dlatego zawsze korzystniej jest złożyć deklarację w terminie, nawet jeżeli będzie zawierała ona błędy, niż złożyć ją po terminie.

 

Często zdarza się, że osoby, które osiągają dochody w wyniku umowy o dzieło, bądź umowy zlecenia, otrzymują także rentę rodzinną i nie wiedzą jak w takiej sytuacji powinny rozliczyć się z fiskusem. Pierwszą istotną informacją jest to, że renta rodzinna, tak samo jak dochody wynikające z umowy o dzieło powinna być rozliczana przy pomocy formularza pit 37 – zarówno rentę jak i dochody z umowy możemy rozliczyć przy pomocy pity 2017 program. A zatem, jeżeli otrzymywaliśmy środki jedynie z tych dwóch źródeł, to nasza deklaracja podatkowa ograniczy się jedynie do formularza pit 37. Do końca lutego 2017 roku powinniśmy otrzymać zarówno od pracodawcy jak i od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularze PIT, odpowiednio pit 11 i pit 40A, są one bardzo istotne, gdyż to właśnie na podstawie kwot w nich wykazanych musimy wypełnić naszą deklarację.

 

Warto wspomnieć, że jeżeli nie otrzymywalibyśmy pieniędzy wynikających z umowy o dzieło bądź każdego innego rodzaju umowy, nie musielibyśmy składać deklaracji podatkowej, gdyż dochody z renty zostałyby rozliczone przez ZUS.

 

Jeżeli nie do końca wiemy, w jaki sposób powinniśmy wypełnić formularz podatkowy, najprościej będzie pobrać z Internetu program pity 2017. Zanim rozpoczniemy wypełnianie deklaracji, musimy przygotować, wspomniane wcześnie formularze pit 11 i pit 40A. Następnie powinniśmy zdecydować, czy chcemy skorzystać z kreatora deklaracji, czy z aktywnego formularza podatkowego. Niezależnie od opcji, którą wybierzemy, jeżeli będziemy postępować zgodnie z zawartymi w programie wskazówkami i wypełnienie deklaracji nie powinno sprawić nam większych problemów, tym bardziej, że wszystkie obliczenia wykonywane są przez program. Wypełnioną deklarację możemy wydrukować lub przesłać w formie elektronicznej z programu na platformę e-Deklaracje, a następnie postępując zgodnie z procedurą zawartą na stronie Ministerstwa Finansów dostarczyć ją właściwemu urzędowi skarbowemu przez Internet.

 

W przypadku renty rodzinnej istotna jest jeszcze jedna informacja, mianowicie, jeżeli osobą otrzymującą rentę jest dziecko (np. student), które osiągało dochody na podstawie umowy o dzieło, to fakt otrzymywania przez nie renty rodzinnej nie powoduje, że rodzić traci prawo do korzystania z tak zwanej ulgi prorodzinnej (na dziecko). Niezależnie od tego kiedy nastąpiła śmierć współmałżonka, osobie tej przysługuje prawo do skorzystania z takiej ulgi w pełnej wysokości.