PITy 2017 program

epity1

Rodzaje darowizn w PITY 2017.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi podatnikom, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje prawo do skorzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Wśród odliczeń wyróżnić możemy darowizny. Darowizny, w zależności od charakteru, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, bądź samego podatku. Aby poprawnie wypełnić zeznanie podatkowe oraz wszystkie załączniki niezbędne do prawidłowego odliczenia dokonanych darowizn, warto pobrać z Internetu darmowy program pit 2017. Dzięki pity 2017 program zaoszczędzimy sporo czasu, gdyż większość obliczeń zostanie wykonana przez aplikację na podstawie wprowadzonych przez nas danych. Ponadto nie będziemy musieli się martwić, że popełniliśmy błąd, zapomnieliśmy o w pisaniu jakiejś informacji, bądź nie wypełniliśmy wszystkich niezbędnych formularzy, gdyż program do rozliczania pit 2017, wskaże nam formularze podatkowe, które musimy złożyć oraz sprawdzić, czy podane zostały w nich wszystkie informacje. Pit 2017 program jest narzędziem bardzo łatwym w obsłudze, dlatego zamiast próbować rozliczyć się z fiskusem samodzielnie i denerwować się, że nie wiemy gdzie co wpisać i jak obliczyć wartości w poszczególnych rubrykach, najlepiej od razu pobrać program do rozliczenia pit 2017 na swój komputer.

 

Aby móc pomniejszyć osiągnięty w trakcie roku podatkowego dochód o kwotę przekazanych darowizn, darowizny muszą mieć miejsce w roku, którego będzie dotyczyć składane przez nas zeznanie. Oznacza to, że w deklaracji za rok 2017, możemy dokonać odliczenia wszystkich darowizn, które miały miejsce w 2017 roku. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków wysokość darowizny, która może zostać odjęta od dochodu, jest limitowana.

 

Szczegółowe informacje o wszystkich możliwych darowiznach w pity 2017, które zgodnie z prawem podatkowym, mogą zostać odliczone, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Rodzaj darowizny

Charakterystyka

Maksymalna wysokość odliczenia

Dokumentacja

Odliczana od

na cele pożytku publicznego

przekazywana organizacji pożytku publicznego, może być przekazywana na konkretny cel i/lub na rzecz konkretnej osoby, jednak zawsze musi mieć miejsce za pośrednictwem OPP

6%

dowód wpłaty na konto organizacji pożytku publicznego

dochodu

na cele krwiodawstwa

odliczeniu podlega ekwiwalent pieniężny, który otrzymałby podatnik będący honorowym krwiodawcą, za oddaną na cele krwiodawstwa krew i osocze; ekwiwalent pieniężny dla krwi to 130zł/l, natomiast dla osocza 170zł/l

6%

zaświadczenie wydane przez jednostkę odpowiedzialną za pobieranie krwi, o ilości oddanej przez podatnika krwi i/lub osocza

dochodu

na cele kultu religijnego

może, ale nie musi mieć charakteru pieniężnego

6%

dowód wpłaty na konto obdarowanego lub dowód potwierdzający wartość przekazanej rzeczy, darczyńcę oraz potwierdzenie przyjęcia darowizny

dochodu

na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego lub innych kościołów

może, ale nie musi mieć charakteru pieniężnego; może stanowić cały dochód osiągnięty przez podatnika; musi zostać wykorzystana na cele charytatywno-opiekuńcze

brak limitu

dowód wpłaty na konto obdarowanego lub dowód potwierdzający wartość przekazanej rzeczy, darczyńcę oraz potwierdzenie przyjęcia darowizny

dochodu

1% podatku na rzecz OPP

darowizna pomniejszające wysokość należnego podatku; może być przekazana organizacjom pożytku publicznego, które mogą się o nią ubiegać; podatnik może wskazać cel, na który ma być przeznaczona

1%

wskazanie wybranej organizacji pożytku publicznego w formularzu składanym jako rozliczenie roczne w urzędzie skarbowym

podatku

 

Należy pamiętać, że wszystkie darowizny, dla których limit wynosi 6% dochodu, się sumują. Oznacza to, że suma wszystkich darowizn, które zmniejszają podstawę opodatkowania, nie może być wyższa niż 6% dochodu. Nawet jeżeli podatnik przekazał na różne cele więcej niż 6%, jedynie kwota równa 6% podlega odliczeniu.