PITy 2017 program

epity1

Program pity 2017 pomoże nam rozliczyć deklarację podatkową nawet jeśli w danym roku podatkowym ponieśliśmy stratę. Skorzystaj z pity 2017 program i rozlicz swój PIT szybciej niż zazwyczaj.

 

Pity 2017 program został stworzony z myślą o ludziach, którzy chcą jak najszybciej rozliczyć swoje deklaracje roczne na 2017 rok. Program 2017 darmowy pomoże w dokonywaniu wszelkich rozliczeń, jak również ułatwi zadania podczas wypełniania deklaracji, ponieważ posiada on rozpisaną listę rzeczy oraz działalności, od których można odprowadzić podatek i jak sama nazwa wskazuje, pit 2017 program do rozliczenia jest bezpłatny, więc nie trzeba ponosić żadnych kosztów za korzystanie z niego. Obliczenie podatku 2017 zawsze kojarzy się z niewdzięcznym zadaniem, które każdy podatnik musi wykonać najpóźniej do końca kwietnia. Wiele osób nie wie, jak się do tego zabrać zwłaszcza, jeśli w danym roku podatkowym zamiast przychodów zostały osiągnięte straty.

 

Do czynienia ze stratą podatkową mamy wówczas, kiedy koszty jakiegoś źródła przekroczą uzyskiwany przychód. W tej sytuacji dochód wyniesie na koniec roku zero złotych, a nawet będzie on wartością ujemną. Wówczas podatnik nie ma obowiązku płacenia na koniec roku podatku dochodowego. Obliczenie podatku 2017 jest związane z umieszczeniem takowej straty na deklaracji rocznej, jeśli takową poniesiemy w ciągu danego roku podatkowego. Należy pamiętać o tym, że stratę określa się w stosunku rocznym, a nie miesięcznym. Przez 5 lat możemy odliczać do 50% straty rocznie. Natomiast, jeśli w ciągu tego czasu nie zdołamy rozliczyć straty, nie będzie ona mogła być rozliczona w latach następnych. Warto również wiedzieć, w ramach jakich źródeł przychodów można rozliczyć stratę. Ustawa o podatku dochodowym wyróżnia takie źródła uzyskania przychodów jak:

  • stosunek pracy, członkowstwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub też innej spółdzielni, zajmującej się produkcją rolną;

  • praca nakładcza;

  • renta;

  • emerytura;

  • pozarolnicza działalność gospodarcza;

  • najem, dzierżawa;

  • odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy poza działalnością gospodarczą;

  • działalność gospodarcza, prowadzona i wykonywana osobiście.

 

Pity 2017 program pomoże w dokonywaniu rozliczeń i podpowie, w przypadku jakich źródeł uzyskania przychodów można skorzystać z rozliczania swoich przychodów jako straty podatkowej. Bardzo istotnym aspektem w przypadku tego typu rozliczeń jest też to, że nawet w małżeństwie nie można rozliczać się razem z drugą osobą, straty dwóch osób traktowane są w odrębny sposób. Oznacza to, że wspólne opodatkowanie jest niemożliwe nawet wówczas, kiedy małżonek/małżonka nie uzyskał/a dochodu w danym roku podatkowym, ale osiągnął/osiągnęła stratę. Zostało to potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny 28 października 1998 roku.